Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittanut ammattilainen pystyy toimimaan itsenäisesti rakennusmaalaus- tai lattianpäällystystehtävissä. Hän osaa käsitellä pintakäsittelymateriaaleja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Työjälki on siistiä ja laatuvaatimusten mukaista ja työskentely kustannustehokasta. Hän pitää huolta myös työturvallisuudesta ja huomioi työssään ympäristönäkökohdat.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnossa on TAKKissa vaihtoehtoina rakennusmaalaus ja lattianpäällystys.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Rakennusmaalauksen osaamisalan valinneet työskentelevät esimerkiksi rakennusmaalareina, tasoitetyöntekijöinä tai julkisivumaalareina.

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, lattianpäällystyksen osaamisala

Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittaneet työskentelevät esimerkiksi mattoasentajina, parkettiasentajina, laatoittajina tai massapinnoittajina.

Alkavat koulutukset

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, rakennusmaalari (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
2.1.2023—8.11.2024

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka haluavat syventää ja laajentaa ammattiosaamistaan ja joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuvaa työpaikka sekä oppisopimukseen soveltuva työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan (HOKS) ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt. Keskimääräinen kesto n. 12 kuukautta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista (rakennusmaalauksen osaamisala). Keskustele näistä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa ennen sopimuksen tekoa.
Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. ePerusteet

Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, mikä edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa.
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnon osat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 2.1.2023—8.11.2024

Koulutukseen on joustava haku. Valitse hakulomakkeelta kohdasta työnantajatiedot "Hakeudun oppisopimuskoulutukseen",  jolloin pakolliset työpaikan tiedot pääsee täyttämään (tähän koulutukseen ei voi hakeutua ilman tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa).

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Jyrki Salakoski, puh. 044 7906 332
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi