Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa on vaihtoehtoina kolme osaamisalaa

 • Kiinteistönhoidon osaamisalalta valmistutaan kiinteistönhoitajaksi (AT) tai tekniseksi kiinteistönhoitajaksi.
 • Kotityöpalvelun osaamisalan suorittaneet valmistuvat kodinhuoltajaksi (AT).
 • Toimitilahuollon osaamisalalta valmistutaan laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi (AT). 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut osaa lisäksi suunnittella ja toteuttaa puhtaus- tai kiinteistöpalveluja erilaisissa asiakastyökohteissa, mm. teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa, oppilaitoksissa, kauppakeskuksissa ja myymälätiloissa sekä rakennuksilla.  Valinnaisilla osilla voi suunnata osaamistaan esim. avustamis- ja asiointipalveluihin, kiinteistöautomaatioon, kodin ruokapalveluihin, perussiivoukseen, työhön opastamiseen tai ulkoalueiden hoitamiseen.

Tutkinnon sisältö

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Osaamisalaopinnot 

Toimitilahuollon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • Laitoshygieniapalvelut (laitoshuoltaja)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (toimitilahuoltaja (AT)

Kiinteistönhoidon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito (tekninen kiinteistönhoitaja)
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito (kiinteistönhoitaja (AT)

Kotityöpalvelujen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa

 • Kotisiivouspalvelut (kodinhuoltaja (AT)

Lisäksi suoritetaan valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voi suunnata tarkemmin ammatillista osaamista ja perehtyä työn kannalta olennaisiin aiheisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.

Katso lisätiedot tutkinnosta ja valinnaisista osista puhdistus- ja kiinteistöpalvelualojen ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Tavoite

Suoritat Kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kiinteistönhoitajan (AT) tai teknisen kiinteistönhoitajan osaamisalalata. Myös tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.
Tutkinto antaa valmiudet suoriutua itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvistä työtehtäviä, joilla ylläpidetään kiinteistön yleistä käyttökuntoa ja varmistetaan kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminta.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 03.12.2021—30.11.2022

Koulutukseen on joustava haku.
Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Kouluttaja Seppo Mutkala, puh. 044 7906 287
koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällkkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, sivutoiminen iltakoulutus Tutkintokoulutus
Joustava aloitus

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnon suorittamiseen. 

Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain. 

 

Kohderyhmä

Koulutus on sivutoiminen iltakoulutus ja soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo alan työpaikka tai entuudestaan kokemusta alalta. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille, mutta henkilöllä on oltava valmius työssä oppimiseen puhdistusalalla niin, että pystyy harjaannuttamaan taitojaan ja antamaan näytöt.

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, riippuen henkilön aiemmasta osaamisesta. Maksimikesto noin 1,5 vuotta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Ammattitutkintokoulutuksen hinta on 200 euroa, arvonlisäveroton koulutus.

Laskutetaan koulutuksen alkamisen jälkeen.

Koulutusmaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

Sisältö

Ammattitutkinto 150 osaamispistettä

Ammattitutkinnossa on kolme eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

 

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin yhtenä päivänä/iltana kuukaudessa. 

Koulutus on sivutoimista eikä siihen voi saada opintoetuuksia, esim. Kelan opintotukea.

Hakeutuminen

Hakuaika: 20.12.2021—31.12.2022

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti,
puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231, reija.touhunen@takk.fi

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Uusia yrittäjiä kotityöpalveluun Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Joustava aloitus

Ryhdy yrittäjäksi ja kouluttaudu kotityöpalvelualalle.

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

Kotoa on siivous- ja asiakaspalvelun vahva ammattilainen, jonka toimintakonseptin ydin on asiakaslähtöinen palvelu. Asiakkaita palvellaan yksilöllisesti, ihmisläheisesti ja ennen kaikkea vastuullisesti. Kotoa etsii toimintaansa uusia kotityöpalveluyrittäjiä.

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena. Jos työskentelet jo päätoimisena yrittäjänä, sinulle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus.

 

Tavoite

Koulutuksen avulla varmistetaan Kotoa-yrityksen kautta tapahtuvan palvelun laatu sekä annetaan riittävät valmiudet yrittäjänä toimimiselle. Koulutuksen aikana pääset tutustumaan tarkemmin Kotoa-yritykseen ja sen asiakkaisiin.

Kohderyhmä

Koulutukseen voi hakeutua yrittäjäksi aikova tai jo yrittäjänä toimiva. Työllistyminen tapahtuu Kotoa-yrityksen kautta. Yrityksen asiakkaita ovat kotitaloudet ja työtä tehdään asiakkaiden kodeissa. Työhön tarvitset oman auton ja B-ajokortin.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto 3 kuukautta – 1 vuosi.

Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoa omaehtoisen koulutuksen aikaisista etuuksista saat sähköpostilla opintoneuvonta@takk.fi tai puh. 044 7906 400.

Lisätietoa yrittäjän oppisopimuksesta saat TAKKin oppisopimuspalveluista: takk.fi/oppisopimus.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kodinhuoltaja tai osia siitä. Koulutuksen tarkempi sisältö räätälöidään opiskelijan ja yrityksen tarpeiden mukaan. 

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa valinnaisena tutkinnon osan, jossa laaditaan liiketoimintasuunnitelma.  Se on edellytys starttirahan hakemiselle. 

Saat Kotoa-yrityksen tuen yritystoimintasi aloittamiselle, sillä Kotoa sparraa kumppaniyrittäjiä ja tarjoaa heille valmiita asiakkuuksia.

Toteutus

Lähiopetus TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere) ja verkossa. Työssäoppiminen tapahtuu Kotoa yrityksen kautta eri asiakaskohteissa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.01.2022—31.12.2023

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kotoa

TAKK

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, oppisopimuskoulutus Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

 

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai tulevat toimimaan puhdistusalan ammattityöntekijöinä. Hakijoilta ei edellytetä alan perustutkinnon suorittamista.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto noin 1,5 vuotta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Sisältö

Tutkinnossa on neljä eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja tai Henkilökohtainen avustaja

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Henkilökohtaisen avustajan pakollinen osa

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (45 osp) 

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

Toteutus

Toteutus: Teoriaopinnot voit aloittaa yksilöllisesti ja joustavasti jokaisena kalenterikuukautena.
Teoria- eli lähipäiviä on koulutusohjelmassa 10. Lisäksi opiskelija voi valita tarpeen mukaan lisälähipäiviä tai useamman päivän kokonaisuuksia.
 
Oppisopimuksen solmimisen jälkeen opiskelijalle laaditaan työpaikan työtehtävien tarjoamien oppimismahdollisuuksien pohjalta henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään teoriapäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Teoriaopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.11.2021—31.12.2022

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi


TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Uusia yrittäjiä kotityöpalveluun Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Joustava aloitus

Ryhdy yrittäjäksi ja kouluttaudu kotityöpalvelualalle.

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

Kotoa on siivous- ja asiakaspalvelun vahva ammattilainen, jonka toimintakonseptin ydin on asiakaslähtöinen palvelu. Asiakkaita palvellaan yksilöllisesti, ihmisläheisesti ja ennen kaikkea vastuullisesti. Kotoa etsii toimintaansa uusia kotityöpalveluyrittäjiä.

Jos työskentelet jo päätoimisena yrittäjänä, sinulle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus.

 

Tavoite

Koulutuksen avulla varmistetaan Kotoa-yrityksen kautta tapahtuvan palvelun laatu sekä annetaan riittävät valmiudet yrittäjänä toimimiselle. Koulutuksen aikana pääset tutustumaan tarkemmin Kotoa-yritykseen ja sen asiakkaisiin.

Kohderyhmä

Koulutukseen voi hakeutua yrittäjäksi aikova tai jo yrittäjänä toimiva. Työllistyminen tapahtuu Kotoa-yrityksen kautta. Yrityksen asiakkaita ovat kotitaloudet ja työtä tehdään asiakkaiden kodeissa. Työhön tarvitset oman auton ja B-ajokortin.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto 3 kuukautta – 1 vuosi.

Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoa yrittäjän oppisopimuksesta saat TAKKin oppisopimuspalveluista: takk.fi/oppisopimus.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kodinhuoltaja tai osia siitä. Koulutuksen tarkempi sisältö räätälöidään opiskelijan ja yrityksen tarpeiden mukaan. 

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa valinnaisena tutkinnon osan, jossa laaditaan liiketoimintasuunnitelma.  Se on edellytys starttirahan hakemiselle. 

Saat Kotoa-yrityksen tuen yritystoimintasi aloittamiselle, sillä Kotoa sparraa kumppaniyrittäjiä ja tarjoaa heille valmiita asiakkuuksia.

Toteutus

Lähiopetus TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere) ja verkossa. Työssäoppiminen tapahtuu Kotoa yrityksen kautta eri asiakaskohteissa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.12.2021—31.12.2022

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kotoa

TAKK

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Tavoite

Suoritat Kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kiinteistönhoitajan (AT) tai teknisen kiinteistönhoitajan osaamisalalata. Myös tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.
Tutkinto antaa valmiudet suoriutua itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvistä työtehtäviä, joilla ylläpidetään kiinteistön yleistä käyttökuntoa ja varmistetaan kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminta.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 31.10.2022—30.11.2023

Koulutukseen on joustava haku.
Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällkkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi