Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opiskellut kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään tarvittavat mittaukset, säädöt ja huollot sekä kutsuu tarvittaessa paikalle alan erikoisosaajan. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueitten hoidon.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.

Kiinteistönhoitajaksi valmistuneet työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua mm. erilaisia korjaus- ja kunnossapitotehtäviä.

Kohderyhmä

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinto sopii kiinteistöpalvelutyöstä kiinnostuneelle ensimmäiseksi tutkinnoksi. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuullista työtapaa. Hyvät sosiaaliset taidot ja ajokortti ovat myös tarpeen.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon opiskelu

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta ja työelämän edellyttämiä turvallisuuskoulutuksia. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa alan työtehtävissä, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy ohjattua ja arvioitua työssäoppimista.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Opintojen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Katso tarkemmat tiedot tutkinnon muodostumisesta puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Kiinteistönhoitajan koulutus maahanmuuttajille, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Omaehtoinen koulutus
Maahanmuuttajakoulutus
Tutkintokoulutus
17.01.2022—21.10.2022

Tavoite

-Kiinteistöhoitoalan perusteiden oppiminen
-Suomen kielen taidon parantaminen
-Kiinteistönhoidon ammattisanaston oppiminen
-Vähintään yhden tutkinnon osan suorittaminen, mahdollisuus jatkaa koko tutkinnon suorittamiseen
-Työpaikan saaminen

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat, jotka ovat kiinnostuneita kiinteistönhoitajan työtehtävistä. 

Ajankohta

17.01.2022—21.10.2022

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista
www.kela.fi/opintotuki
www.te-palvelut.fi/työttömyysetuus
www.tyollisyysrahasto.fi/aikuiskoulutustuki

www.takk.fi/opintoetuudet

opintoneuvonta@takk.fi

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.09.2021—15.12.2021


Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun. Lopullinen valintapäätös tehdään haastattelun perusteella.
HUOM! Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus alkaa 2 kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintoja orientointijakson jälkeen suunnitelman mukaisesti.  Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun suunnitelmaan.
Koulutus on päätoimista monimuoto-opetusta (lähi- verkko- ja työssäoppiminen). Pääosa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena (koulutussopimus) kiinteistönhoitoalan yrityksissä. 
Koulutukseen sisältyy kaksi viikon lomajaksoa toukokuussa ja elokuussa.
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen ruokalassa päivinä, jolloin opiskelijan läsnäoloa edellytetään järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan.
Ammatilliset tutkinnon osat:
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- Kiinteistön toimintakunnon arviointi
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
Yhteiset tutkinnon osat (koko tutkinnossa):
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Tutkinnon perusteet: ePerusteet
Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella.

Lisätiedot

Juri Mynttinen, kouluttaja
puh. 044 7906 695
juri.mynttinen@takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
14.02.2022—20.04.2023

Tavoite

Opit kiinteistönhoitajan keskeiset työtehtävät ja saat kiinteistönhoitoalalta käytännön ammattitaidon. Koulutuksessa suoritat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti perustutkinnon tai osatutkinnon kiinteistönhoitajan osaamisalalta.

Kohderyhmä

Kiinteistönhoitajan työtehtävistä kiinnostuneet. Kiinteistönhoitajan ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa, myös kielitaito katsotaan eduksesi. Yleensä kiinteistönhoitajalla on hoidettavanaan useita työkohteita, joiden välillä siirtymiseen käytetään kiinteistönhoitoyrityksen autoa. Siksi sinulta tulisi löytyä vähintään B-luokan ajokortti.

Ajankohta

14.02.2022—20.04.2023

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista.
www.kela.fi/opintotuki
www.te-palvelut.fi/työttömyysetuus
www.tyollisyysrahasto.fi/aikuiskoulutustuki

www.takk.fi/opintoetuudet

opintoneuvonta@takk.fi

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.12.2021—31.01.2022


Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun. Lopullinen valintapäätös tehdään haastattelun perusteella.
HUOM! Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.

Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus alkaa 3 kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun suunnitelmaan, mutta kesto voi olla enintään 14 kuukautta. Orientointijakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintoja orientointijakson jälkeen HOKSin mukaisesti.
Koulutus on päätoimista monimuoto-opetusta (lähi- verkko- ja työssäoppiminen). Pääosa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena (koulutussopimus) kiinteistönhoitoalan yrityksissä. 
Koulutukseen sisältyy kaksi lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen ruokalassa päivinä, jolloin opiskelijan läsnäoloa edellytetään järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan.
Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp:
Pakolliset
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
Valinnaiset, valitaan 4 tutkinnon osaa
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Kiinteistöautomaation käyttäminen
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella.

Lisätiedot

Seppo Mutkala, kouluttaja
puh. 044 7906 287
seppo.mutkala@takk.fi