Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet puhtauspalvelualan koulutuksesta ja työstä. Koulutuksen jälkeen hakijalla on valmiudet työllistyä toimitilahuoltajan tai kotipalvelutyöntekijän työtehtäviin. Koulutuksen ensisijainen tavoite on antaa valmiudet työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Koulutukseen hakeutuvilta odotetaan hyvää perusterveyttä ja valmiutta vuorovaikutteiseen asiakaspalvelutyöhön.

Tavoite

Koulutus on Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon tai sen osatutkintoon valmistavaa koulutusta. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy alalle.

Toimitilahuoltaja toimii esimerkiksi koulussa, päiväkodissa, vanhainkodissa, hotellissa tai kiinteistöjen siivouspalveluissa. Kotipalvelutyöntekijän työ koostuu asiakkaiden kotona tapahtuvasta arkipäivän auttamisesta. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi kotisiivousta, tekstiili- ja vaatehuoltoa. Kotipalvelutyöntekijöitä työskentelee kotityöpalveluyritysten, järjestöjen tai kuntien palveluksessa.


Toteutus

Koulutus alkaa 10 viikon orientointijaksolla, jonka aikana varmistetaan opiskelijan valmius ammatilliseen peruskoulutukseen ja valmiudet avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Orientointijaksolla laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sovitaan tutkinnon osien valinta.

Koulutukseen sisältyy ryhmä- ja yksilöohjausta, osaamistarvekartoitus suhteessa ammattialan vaatimuksiin, oppimisvaikeuksien tunnistaminen, työssäoppimispaikkojen suunnittelu osaamisen ja työllistymisen edistämiseksi. Työnhakuvalmennus ja aktiivinen työnhaku kouluttajan ohjauksessa on osa jokaista lähiopetuspäivään. Lisäksi opiskelijat osallistuvat työhakua edistäviin messuihin ja tapahtumiin.


Koulutuksen aikana osallistutaan ennalta sovittuihin ja tarvittaviin korttikoulutuksiin, kuten työturvallisuus- ja hygieniaosaamiskoulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus tai Hätä/EA1-koulutus.Tutkintoon valmistava jakso ja koulutuksen sisältö muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä ohjatusta työharjoittelusta. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa ja samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on saavuttaa riittävät valmiudet suoriutua ammattialan yrityksissä suoritettavasta työharjoittelusta.

Sisältö

Tutkinto koostuu seuraavista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta kaikille pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.
- Toimitilahuoltajan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat perussiivouspalvelut ja ylläpitosiivouspalvelut.
- Kodinhuoltajan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen sekä kotisiivouspalvelujen tuottaminen.
- Kaikille yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ajankohta

20.02.2023—14.02.2024

Hakeutuminen

Hakuaika: 07.11.2022—29.01.2023

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutuksen numero on 710188 hakemukselle pääset tästä

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on hakemuksesi vahvistettava henkilökohtaisesti TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro miksi juuri sinä olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja työstä. Kerro myös, mikä tekee sinusta alalle soveltuvan?

Jos olet hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi / Oma asiointi

Tämän koulutusryhmän haku päättyy 29.1.2023
- Paperivalinta 30.1.2023
- Haastattelut 9-10.2.2023
- Koulutus alkaa 20.2.2023
- Orientaatiojakso - koulutus alkaa n. 10 viikon orientaatoijaksolla, jonka kesto on 28.4.2023 asti.
- Työvoimakoulutuksessa opiskelevalla on oikeus 5 arkipäivän lomaan 6 kk koulutusjaksoa kohden. Tässä koulutuksessa: loma vko 26/2023, 23.12.2023 - 3.1.2024.
- Koulutuksen kokonaiskesto: HOKS - 14.2.2024.

Lisätietoja koulutuksesta:
Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi .
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella: www.facebook.com/koulutusneuvonta.
Yleistä lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta:
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta .

Lisätiedot

Koulutuksen yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan TE-toimisto, Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh: 044 7906 305 eija.jarvilahti@takk.f