Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kotityöpalvelujen osaamisalasta valmistutaan kodinhuoltajaksi (PT). Kodinhuoltajan koulutus antaa valmiudet toimia kodinhuoltajana joko kodinomaisissa laitoksissa, erilaisissa hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai kotitalouksissa. Kodinhuoltajan työt voivat olla ruoka-, puhtaanapito-, tekstiilienhoito- tai hoivapalvelutehtäviä.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto koulutuksessa korostuvat asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Toimitilahuoltajan opintoihin voi valita osia oman ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan myös kiinteistönhoitajan koulutuksesta.

Toimitilahuoltajien tyypillisiä työnantajia ovat kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivous- sekä toimitilapalveluita tarjoavat yritykset.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Kotityöpalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
  • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen.

Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joita suoritetaan 70 osaamispisteen verran.

Katso valinnaiset tutkinnonosat ja lisätiedot puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto/Kotityöpalvelujen osaamisala Puhdistus- ja kotityöpalvelut Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 20.04.2020—18.06.2020

Koulutus järjestetään KOTITYÖPALVELUIDEN työtehtäviin suuntautuen. Tällä mallilla on mahdollista lisätä henkilön osaamista myös työpaikan tarpeet huomioiden. Koulutuksen päätteeksi henkilöt voivat toimia joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa. Monipuolisten tutkinnon valinnaisten osien myötä koulutus tarjoaa monipuoliset työllistymisympäristöt.

Kodinhuoltajan työ on asiakaspalvelutyötä, ja vaatii riittävää suomen kielen taitoa. Lisäksi työssä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa. Koulutuksen ensisijainen tavoite on työllistyminen.

Tavoite

Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintokoulutusta kotityöpalvelun osaamisalalla tai sen osatutkintoon tai osatutkintoihin johtavaa koulutusta. Vaihtoehtoisesti koulutus voi olla myös työllistymiseen johtavaa yksilöllistä täsmäkoulutusta ilman tutkintotavoitetta, tietyn työnantajan tai työnhakijan tarpeiden mukaan. Koulutuskokonaisuuden kotityöpalveluiden osaamisalasta valmistutaan kodinhuoltajaksi. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy alalle.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 03.02.2020—29.03.2020

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla.

Koulutuksen numero on 688154, hakemukselle pääset tästä.

Haku päättyy: 29.3.2020
Paperivalinta: 30.3.2020
Haastattelut: 6.4.-7.4.2020, TAKK, Nirvan toimipiste (Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere)

- Koulutus alkaa 20.04.2020. Koulutus alkaa orientaatiojaksolla: 20.04.2020 - 18.06.2020
- Koulutuksen kokonaiskesto on 20.04.2020 - 15.04.2021

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut -kohdassa miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja minkä vuoksi soveltuisit ammattialalle. Mikäli olet hakenut samanaikaisesti muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestyksessä. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa

www.te-palvelut.fi

 

 

Toteutus

·Opiskelijat hyväksytään aluksi vain orientointitasolle, jonka pituus on 10 viikkoa. Orientointijaksolla laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), sekä sovitaan tutkinnon osien valinta.

·Henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman teko: Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus, osaamistarvekartoitus suhteessa ammattialan vaatimuksiin, oppimisvaikeuksien tunnistaminen, työssäoppimispaikkojen suunnittelu osaamisen ja työllistymisen edistämiseksi.
·Koulutuksen aikana on mahdollisuus osallistua HOKS:n mukaisiin korttikoulutuksiin (tutkinnon osa vaatii): Työturvallisuus-, Hygieniaosaamiskoulutukseen, Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutukseen, Hätä / EA 1 koulutukseen
·Työnhakuvalmennus ja aktiivinen työnhaku kouluttajan ohjauksessa sisältyy jokaiseen lähiopetuspäivään
·Osallistuminen työhakutreffeille
·Maahanmuuttajaopiskelijalle suomen kielellä alan ammattisanaston koulutusta
·Koulutuspalaute

Sisältö

Tutkintoon valmistava jakso muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä ohjatusta työharjoittelusta. Koulutus alkaa lähiopetuksella ja työelämän edellyttämillä turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on saavuttaa riittävät valmiudet suoriutua ammattialan yrityksissä suoritettavasta työharjoittelusta. Ohjattua ja arvioitua työharjoittelusta osa voidaan suorittaa myös palkallisena harjoitteluna. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osasta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kaikille pakolliset tutkinnon osat:
·Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kodinhuoltajan osaamisala, pakolliset tutkinnonosat:
·Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
·Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Kaikille yhteiset tutkinnonosat:
·Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
·Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
·Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintorakenteen löydät osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/rakenne

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti puh. 044 790 6305,
eija.jarvilahti@takk.fi