Koulutus on suunnattu puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille ja henkilöille, joiden tavoitteena on työllistyä ammattialalle.
Koulutus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin kuntien-, kaupunkien- ja yksityisten työnantajien asiakaskohteisiin mm. koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveydenhuoltolaitokset, hotellit, kylpylät, kauppakeskukset ja kotityöpalveluihin. Koulutuksen ensisijainen tavoite on ammatillisen tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen.

Tämä työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, vähintään 20 vuotiaille henkilöille, joiden työnhaku voimassa TE-palveluissa.

Kohderyhmä

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa siivousalan osaamista tai työkokemusta, mutta toivomme, että haluat opiskella alan ammattilaiseksi ja työllistyä alalle. Työajat ovat vaihtelevia ja joissakin kohteissa vaaditaan valmiutta kaksivuorotyöhön.
Koulutukseen hakeutuvalta odotetaan hyvää perusterveyttä ja valmiutta asiakaspalvelutyöhön. Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito koulutuksesta suoriutumiseen. Riittävä kielitaito vastaa kielitaitovaatimusta B1.1.
Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Hakijalla on mahdollisuus valita joko kodinhuoltajan- tai toimitilahuoltajan osaamisala. Hakija siirtyy ammatilliselle jaksolle hyväksytysti suoritetun orientaatiojakson jälkeen.

Sisältö

Opiskelijat hyväksytään aluksi orientointijaksolle, jonka pituus on 8 viikkoa. Orientointijaksolla laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa sovitaan yhden perustutkinnon osan suorittaminen aiempi osaaminen huomioiden.

Henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman teko sisältää myös opiskelijan henkilökohtaisen- ja ryhmäohjauksen, osaamistarvekartoituksen suhteessa ammattialan vaatimuksiin, oppimisvaikeuksien tunnistamisen sekä työssäoppimispaikkojen suunnittelun opiskelijan osaamisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus osallistua HOKS:n mukaisiin korttikoulutuksiin, joita tutkinnon osa vaatii. Korttikoulutuksiin kuuluvat työturvallisuus-, hygieniaosaamiskoulutus, sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaajakurssi ja hätä/EA1 -koulutus.
Työnhakuvalmennus ja aktiivinen työnhaku kouluttajan ohjauksessa sisältyy jokaiseen koulutuksen lähiopetuspäivään. Koulutuksen aikana osallistutaan myös työllisyyttä edistäviin tapatumiin ja maahanmuuttajaopiskelijat saavat suomen kielellä alan ammattisanaston koulutusta. Koulutuksesta annetaan myös palaute.

Opiskelijat ohjataan HOKS:n mukaan valittuun tutkintotason mukaiseen tutkintokoulutukseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammattitutkinto/7534955/tiedot
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto - ePerusteet (opintopolku.fi)

Ajankohta

19.8.2024—15.8.2025

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 5.6.2024—2.8.2024

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. 

Koulutuksen numero on 720964  hakemukselle pääset tästä

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ –painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi puhdistuspalvelualan koulutukseen ja työhön sekä alalle soveltumisestasi. Jos olet hakeutunut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka koulutuksen aikainen majoitus järjestyy. Kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Koulutuksen aikataulutus:

Haku päättyy 2.8.2024
Haastattelut 12.8.2024
Koulutuksen kokonaiskesto 19.8.2024 - 15.8.2025/ HOKS
Koulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla 12.2.-5.4.2024
Koulutus jatkuu ammatillisella koulutusjaksolla 19.8.2024-11.10.2024

Koulutuksen aikaiset lomajaksot: 27.12.2024-3.1.2025 ja viikko 26/2025

Seuraa hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi www.tyomarkkinatori.fi / Kirjaudu sisään / Pankin verkkotunnuksilla sisään omiin tietoihin.

 

Välinehuolto- ja puhtauspalvelualan

Infotilaisuudet TAKKssa

Kurssikeskuksenkatu 11

Tilana Karamelli 1085

 

17.6.2024

Esittelyssä välinehuolto- ja puhtauspalvelualan syksyn alkavat koulutukset

Klo 11.30-13.00

 

12.8.2024

Esittelyssä välinehuoltoalan syksyn alkavat koulutukset

Klo 13.00-15.00

 

Esittelyjen ohjelma

  • Alan alkavat koulutukset
  • Mitä välinehuoltaja tekee?
  • Mitä puhtauspalvelualan työ on?
  • Mitä asioita on hyvä laittaa koulutushakemukseen?
  • Opiskeluympäristön esittely mm. välinehuoltoluokka

 

Vapaata keskustelua

Mukana TE asiantuntija ja opintoneuvontaa

 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu

Tervetuloa!

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 790 6305, eija.jarvilahti@takk.fi
- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutus, Pirkko Levonen, pirkko.levonen@te-toimisto.fi.