Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala sopii talonrakentajaksi aikovan opinnoiksi. Tutkinto antaa hyvät perustiedot ja taidot rakennustyömailla työskentelyyn.

Rakennusalan perustutkintoon kuuluu perustus- ja runkovaiheen töiden lisäksi paljon valinnaisia tutkinnon osia, esimerkiksi sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhoustyöt ja kattotyöt. Voit koota niistä ammatillisen kiinnostuksesi ja työnantajien tarpeiden mukaisen kokonaisuuden. Pääset keskustelemaan valinnoistasi ja urasuunnitelmastasi kouluttajan kanssa tutkintokoulutuksen alussa. Teette yhdessä sinulle opintojasi varten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Jos tavoitteenasi on nopea työllistyminen, niin koko tutkinnon sijasta osatutkinnon suorittaminen on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Osatutkinnolla voit opiskella esimerkiksi muurariksi tai laatoittajaksi. Jos tähtäät korjausrakentajaksi, tulet tekemään paljon erilaisia rakennustöitä ja sen vuoksi sinulta edellytetään jo moniosaamista.

Talonrakentajan koulutus painottuu käden taitojen harjoittelemiseen ja työelämässä oppimiseen. Opit käyttämään rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimimaan laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti. Työssäoppimisen lisäksi suoritat tutkinnon osien näyttöjä aidoissa työtehtävissä oikeilla rakennustyömailla. Työharjoittelu ja näytöt antavat sinulle oivallisen mahdollisuuden näyttää taitosi työnantajalle.

Kuka sopii talonrakentajaksi?

Talonrakentajan opinnot sopivat sekä rakennusalalle aikoville että henkilöille, joilla on jo jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille. Työkokemuksesta riippumatta talonrakentajaksi aikova tarvitsee kohtuullisen hyvän fyysisen kunnon.

Alkavat koulutukset

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (oppisopimuskoulutus)
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
1.12.2022—30.11.2023

Tavoite

Suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan perustutkinnon (180 osaamispistettä) tai tutkinnon osia ja saat perusvalmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan (HOKS) ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt. Koko tutkinnon suorittamiseen arvioidaan n. 18-24 kuukautta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Aikuiskoulutuksessa on paljon valinnaisia tutkinnon osia. Keskustele näistä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa ennen sopimuksen tekoa.
Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti talonrakennuksen osaamisalan ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, talonrakennuksen osaamisala, 70 osp:
* Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
* Perustusvaiheen työt, 15 osp
* Runkovaiheen työt, 30 osp
Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia - koko tutkintoon valittava 3-5 osaa (75 osp):
* Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp
* Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp
* Ulkoverhoustyöt, 15 osp
* Kattotyöt, 30 osp
* Muottityöt, 15 osp
* Raudoitus ja betonointi, 15 osp
* Telinerakentaminen, 15 osp
* Korjausrakentaminen, 30 osp
* Purkutyöt, 15 osp
* Elementtiasennus, 15 osp
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15 osp
* Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen, 15 osp
* Hirsirakentaminen, 15 osp
* Rakennuselementtien valmistus, 15 osp
* Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
+ valinnaisia aiheita
Tutkinnon osien näytöt opiskelija suorittaa työpaikkansa rakennustyömailla, aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
Koko rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista (70 osp), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Myös osatutkinto on mahdollista. Tutkinnon perusteet: ePerusteet 1.8.2022.
Koulutus sisältää myös rakennusalan työturvallisuuskortin, tulityökortin ja ensiavun peruskurssin EA1.

Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, mikä edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa.
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla eli rakennustyömaalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnon osat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.12.2022—30.11.2023

Koulutukseen on joustava haku.

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Hae koulutukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Juhani Jussila, puh. 044 7906 322
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
7.8.2023—19.12.2025
Hakuaika:
18.10.2022—6.10.2023

Tavoite

Suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan koko perustutkinnon (180 osaamispistettä) tai osatutkinnon suunnitelmasi mukaan. Saat perusvalmiuksia toimia rakennustyöntekijänä erityyppisillä työmailla valintasi ja harjoittelusi mukaan.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat työskennellä talonrakennusalalla. Aikaisempaa rakennusalan kokemusta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu esimerkiksi alanvaihtajille. Työsuoritukset rakennustyömailla edellyttävät kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa. Psyykkinen kestävyys paranee taitojen myötä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, koko tutkinto n. 18-24 kuukautta.
Hakeutumisvaiheessa koulutuksen tarkkaa pituutta ei voi vielä tietää. Koulutuksen kesto riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelija valitsee ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt.

Ajankohta

7.8.2023—19.12.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Aikuiskoulutuksessa on paljon valinnaisia tutkinnon osia, myös osatutkinto on mahdollista. Tutkinnon osista voit keskustella tarkemmin kouluttajan kanssa haastatteluvaiheessa sekä koulutuksen alussa. 
Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
* Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
* Perustusvaiheen työt, 15 osp
* Runkovaiheen työt, 30 osp
Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia esimerkiksi
* Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp
* Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp
* Ulkoverhoustyöt, 15 osp
* Kattotyöt, 30 osp
* Muottityöt, 15 osp
* Raudoitus ja betonointi, 15 osp
* Telinerakentaminen, 15 osp
* Korjausrakentaminen, 30 osp
Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista (70 osp), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
Tutkinnon perusteet  ePerusteet

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskelija harjoittelee päätoimisesti käytännön työtä, jotta käden taidot kehittyvät. Koulutuksessa painotetaan työelämässä oppimista eli harjoittelua yritysten rakennustyömailla. Siellä oppii käyttämään monipuolisesti materiaaleja ja erilaisia työkaluja – oppii myös yhteistyötaitoja. Opiskelija suorittaa tutkinnon osien näyttöjä aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä luokassa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija perehdytetään mm. rakennusalan työturvallisuuteen, rakennusalan työssäoppimiseen, opiskelun digitaitoihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Koulutus voidaan myös päättää orientointijaksoon, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ateriat ovat maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

Hakeutuminen

Hakuaika: 18.10.2022—6.10.2023

 
Täytä hakemus huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

Hae koulutukseen

Lisätiedot

Veli Salakari, kouluttaja
puh. 044 7906 327
veli.salakari@takk.fi
**************************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen; tämän voit tehdä OmaVero-palvelussa. Lisäohjeita sivulta vero.fi

Muuraus ja laatoitus, rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
7.8.2023—13.12.2024
Hakuaika:
4.11.2022—3.11.2023

Tavoite

Suoritat rakennusalan perustutkinnosta osatutkinnon ja saat perusvalmiuksia muurarin tai laatoittajan ammattiin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat työskennellä muurarina tai laatoittajana.
Aikaisempaa rakennusalan kokemusta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu esimerkiksi alanvaihtajille. Työsuoritukset rakennustyömailla edellyttävät kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa. Psyykkinen kestävyys paranee taitojen myötä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, 3-12 kk.
Hakeutumisvaiheessa koulutuksen tarkkaa pituutta ei voi vielä tietää. Koulutuksen pituus riippuu siitä, kuinka nopeasti opiskelija oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt

Ajankohta

7.8.2023—13.12.2024

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista ammatilisista tutkinnon osista:
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15 osp
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Ammatilliset näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudessa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
HUOM! Ei sisälly yhteisiä tutkinnon osia eikä näiden osa-alueita.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), missä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat.
Koulutus alkaa orientoinnilla ( 8 viikkoa), jonka aikana opiskelija perehdytetään mm. rakennusalan työturvallisuuteen, rakennusalan työssäoppimiseen, opiskelun digitaitoihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Koulutus voidaan myös päättää orientointijaksoon, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle
Koulutuksessa harjoittelet päätoimisesti käytännön työtä, jotta käden taidot kehittyvät. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä luokassa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ateriat ovat maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus 15-45 osp, HOKSin mukaan.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 4.11.2022—3.11.2023

 

Opiskelupaikat tällä hetkellä täynnä.

 

Lisätiedot

Rauno Ung, kouluttaja
puh. 044 7906 335
rauno.ung@takk.fi
*******************************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisäohjeita sivulta vero.fi