Pintakäsittelyalan perustutkinnossa opiskellaan maalariksi.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opinnoissa maalari saa laajat perusvalmiudet maalausalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Rakennusmaalari tekee uudis- ja remonttimaalauksen kaikkia työvaiheita vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sekä alalle tuleville että alalla jo työskenteleville

Pintakäsittelyalan perustutkinto sopii rakennusmaalauksesta kiinnostuneille, sekä alalle tuleville että jo alan työkokemusta hankkineille.

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja sen suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaminen

Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutukseen kuuluu lähiopetusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työsalissa ja työmailla. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus - tuttuihin asioihin ei tarvitse käyttää aikaa.

Pintakäsittelyalan perustutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Rakennusmaalarin tutkintokoulutus - Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Sisustaminen ja pintakäsittely Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennusmaalarin tehtäviin. Opiskelijan suorittaa tutkinnon tai osatutkinnon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Kohderyhmä

Rakennusmaalaukseen painottuva koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti TE-palveluiden asiakkaille. Opiskelijalla on oltava riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa koulutusta vastaavaa työtä. Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennus- tai pintakäsittelyalan opinnot ovat eduksi.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto keskimäärin 18-24 kk.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus (C-talo)
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi
Koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—12.10.2020

Aikataulu sekä sähköinen hakulomake löytyvät koulutuksen tiedoista te-palveluiden sivuilta.

Toteutus

Aloitukset joka toinen kuukausi 7.1. alkaen.
Tutkintokoulutus on päätoimista opiskelua alkaen 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu alaan perehtyen mm. alan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, alan tutkintoihin ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Orientointijakson lopussa koulutuksen voi myös keskeyttää, jos todetaan, ettei ala sovellu opiskelijalle.
Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työelämässä oppimista työmailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla työmailla. Pintakäsittelyalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä työmailla tai työmaan kaltaisessa ympäristössä. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.
Koulutukseen sisältyy 1 viikon lomajakso kesäkuussa ja joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Sisältö

Tutkinnon sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
* Rakennusten korjausmaalaus
* Uudisrakennusmaalaus
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
* Pientalojen ulkomaalaus
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus
* Tapetointi
* Ruiskutasoitetyöt
* Erikoismaalaus
Yhteiset tutkinnon osat
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko pintakäsittelyalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Jyrki Salakoski
kouluttaja, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 332

Anne Mäkinen, sihteeri
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta