Sähköverkkoasennukset-osatutkinto valmistaa sähköverkkojen asennustöihin. 

Sähköverkkoasentajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista tiimityötä. Tehtäviin kuuluu muun muassa jakeluverkon ilmajohto- ja maakaapeliasennuksia sekä sähköverkon kunnossapitotöitä ja viankorjausta. Tehtävät sijoittuvat luontoon, taajamiin ja kaupunkeihin. Asiakaspalvelu ja sähköturvallisuudesta huolehtiminen liittyvät olennaisena osana työhön.

Oppisopimuksella suoritettaessa koulutus edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta sähköverkkoalan yrityksessä. Näytöt ja työharjoittelu suoritetaan omissa työtehtävissä. Näyttöjen täydennyksiä voi suorittaa TAKKin sähkökentän ainutlaatuisessa oppimisympäristössä. 

Katso video: Sähköverkkoasentajan työpäivä

Koulutuksen sisältö

Sähköverkkoasennukset-koulutuksessa opit

  • arvioimaan sähköverkkoasennuksiin sekä asennusympäristöön liittyviä riskejä ja varmistamaan turvallisen työn edellytykset
  • tekemään sähköverkkoasennuksia voimassa olevien säädösten, jakelujännitestandardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaisesti
  • tuntemaan materiaaleja sekä tarvikkeita 
  • tekemään ilmajohto- sekä maakaapeliasennuksia

Toteutus

Opiskelu on päätoimista ja siihen sisältyy sekä lähiopetusta että työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Käytännön lähiopetuspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Kurssikeskuksenkatu 13, sähkökenttä).

Opiskelussa hyödynnetään TAKKin sähkökenttää, jossa päästään harjoittelemaan asennuksia turvallisesti. Tutustu TAKK sähkökentän oppimisympäristöön.

Koulupäivien pituus on klo 8–15. Koulutus kestää neljä kuukautta ja koostuu neljästä jaksosta: 

  • Jakso 1, lähiopetus, 15 pv
  • Jakso 2, työharjoittelu, 30 pv
  • Jakso 3, lähiopetus, 5 pv
  • Jakso 4, työharjoittelu, 30 pv

 

Koulutuksessa suoritetaan sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkinnonosa Sähköverkkoasennukset (45 osp). Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Sähköverkkoasennukset osatutkinto oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Ajankohta

17.04.2023—04.08.2023