Kylmäasentajien työt ovat vaihtelevia ja monipuolisia - työkohteissa riittää mielenkiintoa ja haastetta. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut kylmäasentaja hallitsee monipuolisesti kylmäalan perustehtävät, mutta pystyy ohjattuna myös alan vaativampiin ammattitöihin. TAKKin kylmäalalla on yhteistyössä alan yritysten kanssa rakennettu käytännön oppimisympäristö, jossa opiskellaan käytännönläheisesti.

Kylmäasennus on luvanvaraista toimintaa ja kylmäasennustyöt toteutetaan f-kaasuasetuksen mukaisesti. Kylmälaitteiden sähköasennuksissa noudatetaan sähkö- ja konealalle asetettuja standardeja. Kylmälaiteasennukset ja kylmälaitehuolto vaativat tekijältä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta loppukäyttäjille voidaan luovuttaa turvallisia ja laadukkaita laitteistoja. 

Kylmäasentajan perustutkinnon sisältö

Kylmäasentajan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä), joista pakollisia on 115 osaamispistettä ja valinnaisia 30 osaamispistettä. Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä tutkinnon osia (35 osaamispistettä).

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
 • Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
 • Kylmälaitteiden huoltaminen
 • Taloteknisten komponenttien sähköistäminen

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään kaksi

 • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
 • Kylmätekninen eristäminen
 • IV-koneiden huoltaminen
 • Maalämpölaitteistojen asentaminen

Yhteiset tutkinnon osat (YTOt)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Lisäksi YTO-opintoihin kuuluu 9 osp valinnaisia osaamistavoitteita, jotka sovitaan kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Suoritat kylmäasenuuksen osaamisalalta talotekniikan perustutkinnon (180 osaamispistettä) tai tutkinnon osia ja saat hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto keskimäärin 1,5 v.

Ajankohta

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Keskustele sinulle soveltuvasta koulutuksen sisällöstä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa. 
Tutkinnon perusteet: ePerusteet 1.8.2021
Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 08.12.2021—30.11.2022

Koulutukseen on joustava haku
Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää. puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja oppisopimuksella 1.8.2022- Oppisopimuskoulutus
01.08.2022—31.12.2023

Suoritat kylmäasenuuksen osaamisalalta talotekniikan perustutkinnon (180 osaamispistettä) tai tutkinnon osia ja saat hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto keskimäärin 1,5 v.

Ajankohta

Aloitus sopimuksen mukaan.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Keskustele sinulle soveltuvasta koulutuksen sisällöstä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet 1.8.2022

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 07.06.2022—30.11.2022

Koulutukseen on joustava haku
Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Kouluttaja Mika Sivenius, puh. 044 7906 229
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää. puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Kylmäasentajan koulutus, talotekniikan perustutkinnon osatutkinto Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
05.09.2022—12.07.2023

Kylmäalan huolto-, korjaus- ja asennustöitä saa tehdä vain kylmäalan pätevyyden omaavat henkilöt. Jos olet työskennellyt putki- tai sähköasennusalalla tai muulla talotekniikan osa-alueella, sinulla on hyvä pohja laajentaa osaamistasi kylmäasentajan tehtäviin.
Koulutuksen aikana opiskelet kylmäasentajan työssä tarvittavaa kylmä-, sähkö-, automaatio- ja putkistotekniikkaa. Kylmäasentajana toimit pääasiassa yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden ja -laitosten asennus-, huolto-, vuototarkastus ja korjaustöissä.
Ammatissa tarvitset hyviä vianetsintätaitoja ja tarkkuutta. Koska työ suoritetaan pääsääntöisesti asiakastyömailla, sinulta odotetaan palveluhenkisyyttä. Tulet myös toimeen sekä asiakkaiden että rakennus- ja talotekniikka-alan eri ammattiryhmien kanssa. Alalle työllistyminen edellyttää sinulta myös B-ajokorttia työkohteiden vaihtuvuuden takia.

Tavoite

Koulutuksessa saat tarvittavan ammatillisen osaamisen työllistyäksesi kylmäalalle. Suoritat vähintään ne kaksi tutkinnon osaa, joita alan pätevyyksien myöntäminen edellyttää.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat koulutusta työllistyäkseen. Sinulla tulee olla jo alan koulutusta/kokemusta tai muuta soveltuvaa osaamista.

Kesto

Enintään 10 kuukautta.

Ajankohta

05.09.2022—12.07.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Voit opiskella 2-4 tutkinnon osaa talotekniikan perustutkinnosta kylmäasennuksen osaamisalalla. Koulutuksesi voidaan toteuttaa myös jaksotettuna, jos sinulle laadittu HOKS sitä edellyttää.
1)Kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen
2)Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
3)Kylmälaitteiden huoltaminen
4)Taloteknisten komponenttien sähköistäminen
Huom. vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.
Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan ePerusteet

Toteutus

Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta mutta siinä voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutus on osatutkintoon johtavaa ja koulutukseen sisältyy aina myös koulutustyöpaikalla järjestettävää oppimista kylmäalan yrityksissä.
Koulutus alkaa kahdeksan viikkoa kestävällä orientaatiojaksolla. Jakson aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun HOKSiin, minkä kesto on enintään 10 kk.
Koulutukseen sisältyy yksi lomajakso todennäköisesti ajalla 23.12.22-1.1.23, loma-aika varmistetaan myöhemmin. Muita lomia ei voida myöntää.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Osatutkinnon laajuus henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitleman (HOKS) mukaan 60-105 osaamispistettä.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa: www.te-palvelut.fi-> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi
Koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 13.06.2022—15.08.2022

Lisätietota sekä linkki hakeutumiseen  löytyy te-palveluiden sivuilta koulutuksen tiedoista: Kylmäasentajan koulutus, talotekniikan perustutkinnon osatutkinto (707589)

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta www.te-palvelut.fi
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista