Talotekniikan perustutkinto antaa putkiasentajana työskentelevälle tai putkiasentajaksi aikovalle perusammattitaidon ja -tiedot monipuolisesta alasta. Putkiala on tärkeä osa talotekniikkaa, joka on yhteinen nimitys lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille. Ammattialana putkiala on vaativa ja edellyttää tekijältä alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Jatko-opiskelumahdollisuudet ja työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.

Talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen koulutusohjelmassa opit tekemään rakennusten lämpö- ja vesilaitteiden ja putkistojen asennuksia ja korjauksia. Saat myös perustiedot rakennuspiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukemiseen. Putkiasentajien työkenttä ja -mahdollisuudet ovat monipuolisia: asennus- ja huoltotehtäviä esimerkiksi rakennusalalla, kiinteistöhuollossa, eri teollisuuden aloilla ja vesilaitoksilla. Putkiasennuksessa voit perinteisen putkiasennuksen sijaan suuntautua myös LVI-huoltopalveluiden tuottamiseen. Putkiasentajat toimivat yleensä työntekijöinä yrityksillä, kunnilla tai valtiolla. Osa työllistää itsensä yrittäjinä.

Putkiasentajan koulutus sopii putkiasentajan työstä kiinnostuneille henkilöille. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä. Ajokortti on putkiasentajalle lähes välttämätön. Teknisen osaamisen lisäksi hyvät sosiaaliset taidot ovat eduksi putkiasentajan tehtävissä.

Putkiasentajan koulutuksen toteutus

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiempi osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Koulutukseen kuuluu lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetusjaksoilla opiskelija saa perustiedot eri aiheista teoriaopetuksen ja tehtävien avulla. Tietoja ja taitoja syvennetään verkko- ja itsenäisenä opiskeluna. Tiedot sovelletaan käytäntöön työssäoppimisjaksoilla oppilaitoksessa tai alan yrityksissä.

Talotekniikan perustutkinnon, putkiasentaja, sisältö

Talotekniikan perustutkinnon, putkiasentaja laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä tutkinnon osia.

Pakolliset tutkinnon osat  85 osp

 • Lämmitysjärjestelmien asentaminen 40 osp
 • Käyttövesijärjestelmien asentaminen 30 osp
 • Viemärijärjestelmien asentaminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan 4 eli yhteensä 60 osp. Valinnat kannattaa tehdä oman ammatillisen kiinnostuksen, aiemman osaamisen sekä työssäoppimispaikan ja työelämän tarpeiden mukaan.

 • LVI-korjausrakentaminen 15 osp
 • LV-järjestelmien huoltaminen 15 osp
 • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Lattialämmitysjärjestelmien asentaminen 15 osp
 • Maalämpölaittestojen asentaminen 15 osp
 • Vesimäärien mittaus ja tasapainotus 15 osp
 • Erikoisjärjestelmien putkistojen hitsaaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja oppisopimuksella 1.8.2022- Oppisopimuskoulutus
01.08.2022—31.12.2023

Tavoite

 

Suoritat putkiasennuksen osaamisalalta talotekniikan perustutkinnon tai tutkinnon osia ja saat hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

 

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto keskimäärin 1,5 v.

Ajankohta

Aloitus sopimuksen mukaan.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Keskustele sinulle soveltuvasta koulutuksen sisällöstä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet 1.8.2022

Toteutus

 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnon osat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.07.2022—30.11.2022

Koulutukseen on joustava haku
Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Kouluttaja Onni Mustapuro, puh. 044 7906 281
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää. puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
05.09.2022—08.11.2023

Toimiva talotekniikka tekee rakennuksesta viihtyisän ja terveellisen asua ja käyttää. Putkiala on tärkeä osa talotekniikkaa, ja putkiasentaja on talotekniikan ammattilainen, joka asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten LV-laitteita ja -järjestelmiä. Hae mukaan ja kouluttaudu talotekniikka-alalle!
Putkiasentajan koulutuksessa opiskelet LV-järjestelmien ja LV-tekniikan sekä välineistön hallintaa ja tutustut alan työmenetelmiin ja materiaaleihin. Putkiasentajana osaat itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia sekä kannat vastuun omasta työstäsi. Ammatissa tarvitset käden taitojen lisäksi oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä symbolisten piirustusten lukutaitoa. Pienissä hankkeissa teet putkiasentajan työtä itsenäisesti, suuremmissa taas ryhmätyönä. Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitosi ovat tarpeen, kun työtä tehdään usein toisten ammattiryhmien mukana rakennuskohteissa tai asiakkaiden kodeissa putkitöihin liittyvillä käynneillä. Putkiasentajana sinulla on valmiudet liikkua eri työmaakohteiden välillä. Koska työkohteet vaihtelevat välillä työpäivänkin aikana, sinulla on vähintään B-ajokortti. Työssäsi käytät usein huoltoautoa, jossa kulkevat mukana kaikki työssä tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
Työpaikkaa voit hakea LVI-urakoita uudis- ja korjausrakennustyömailla tekevistä yrityksistä tai kiinteistöjen huollosta.

Tavoite

Saat ammattitaidon, jolla voit työllistyä putkiasennusalan tehtäviin koulutuksen jälkeen. Työpaikkaa voit hakea LVI-urakoita uudis- ja korjausrakennustyömailla tekevistä yrityksistä tai kiinteistöjen huollosta. Koulutuksessa suoritetaan tutkinto tai osatutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat työllistyäkseen koulutusta ja joiden työhaku on voimassa.

Ajankohta

05.09.2022—08.11.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan seuraavista tutkinnon osista:
1. Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Pakolliset tutkinnon osat 85 osp
- Lämmitysjärjestelmien asentaminen 40 osp
- Käyttövesijärjestelmien asentaminen 30 osp
- Viemärijärjestelmien asentaminen 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osast, 60 osp
- LVI-korjausrakentaminen 15 osp
- LV-järjestelmien huoltaminen 15 osp
- LVI-huoltopalvelujen tuottaminen 15 osp
- Lattialämmitysjärjestelmien asentaminen 15 osp
- Maalämpölaitteistojen asentaminen 15 osp
- Vesimäärien mittaus ja tasapainotus 15 osp
- Erikoisjärjestelmien putkistojen hitsaaminen 15 osp
Valinnaisista valitaan henkilökohtaistamisen mukaan 4 tutkinnon osaa, yht. 60 osp. Valinnaisiin vaikuttaa koulutustyöpaikka, opiskelijan mahdollinen aiempi osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä työelämäntarve.
2. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koulutukseen sisältyy aina työelämässä oppimista ammattialan yrityksissä. Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan ePerusteet

Toteutus

Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös koulutustyöpaikalla järjestettävää koulutusta putkiasennusalan yrityksissä.
Kesto on enintään 14 kuukautta mutta tarvittaessa esim. yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi voidaan myöntää 1-2 kk lisäaikaa. Voit siis suoritaa talotekniikan perustutkinnon kokonaan (180 osp) tai vain ammatilliset tutkinnon osat.
Koulutus alkaa 8 viikkoa kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun HOKSiin. Mahdolliset loma-ajat ovat 23.12.22-1.1.23 ja 26.6.-2.7.2023 - muita lomia ei voida myöntää.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa: www.te-palvelut.fi - taloudellinen tuki.
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi 
TAKKin nettisivuilta Koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 13.06.2022—15.08.2022

Lisätietoa ja linkki hakeutumiseen löytyy te-palveluiden sivuilta koulutuksen tiedoista: Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto 707228

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 299
Onni Mustapuro, kouluttaja
puh. 044 7906 281
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi
Lisätietoa työvoimakoulutuksesta www.te-palvelut.fi
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista www.facebook.com
**********************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisäohjeita sivulta www.vero.fi

Talotekniikan perustutkinto, osatutkinto oppisopimuksella (Hanakat 2) Oppisopimuskoulutus
03.11.2022—29.04.2023

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Ajankohta

Aloitus 3.11.2022

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen  ePerusteet 1.8.2022
Kaksi pakollista teoriapäivää, kahdeksan käytännön työsalipäivää:
TO 3.11.2022 teoria
Fluoratut kasvihuone päästöt, ympäristösäädökset (pakollinen päivä)
TO 10.11.2022 työsali
Ilmalämpöpumpun asennus, käyttöönotto ja huolto
TO 17.11.2022 työsali
IIlmalämpöpumpun asennus, käyttöönotto ja huolto
TO 24.11.2022 työsali
Ilmalämpöpumpun asennus, käyttöönotto ja huolto
KE 30.11.2022 teoria
Tarkastukset ja Termodynamiikan perusteet, sähköasennus (pakollinen päivä)
TO 1.12.2022 työsali
Talteenotto ja vuodonetsintä
KE 7.12.2022 työsali
Talteenotto ja vuodonetsintä
TO 8.12.2022 työsali
Kylmäpiirin komponentit
KE 14.12.2022 työsali
Kylmäpiirin komponentit
TO 15.12.2022 työsali
Kylmäpiirin komponentit
Näytöt työmaalla, aidossa työkohteessa. Oppilaitoksessa tehtävät näytön täydentämispäivät sovittava kouluttajan kanssa tapauskohtaisesti.

Toteutus

 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnon osat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.05.2022—30.11.2022


Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Kouluttaja Onni Mustapuro, puh. 044 7906 281
Kouluttaja Mika Sivenius, puh. 044 7906 229
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää. puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi