Teknisen kiinteistönhuoltajat toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtäviä toteuttavissa yrityksissä. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat talotekniikan huolto- ja kunnossapitotyöt vaihtuvissa asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä.
Koulutuksen aikana opitaan toimimaan teknisen kiinteistönhuollon tehtävissä asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Työtä tehdään vaihtuvissa asiakaskohteissa, joten sujuvan kulkemisen takia hakijalla olisi suositeltavaa olla vähintään B-ajokortti. Kiinteistöpalvelualalla odotetaan teknisen osaamisen lisäksi myös hyviä asiakaspalvelutaitoja.

Tavoite

Opit tekemään LVI-järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon liittyviä mittauksia ja tarkistuksia. Opit myös paikantamaan LVI-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tekemään normaalit LVI-järjestelmien kalusteiden vaihdot. Koulutuksen jälkeen osaat ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa ja tekemään tarvittavia säätö- ja ohjaustoimenpiteitä kiinteistön automaatiojärjestelmään. Tavoitteena on, että työllistyt koulutuksen jälkeen teknisen kiinteistönhuollon työtehtäviin esimerkiksi työssäoppimispaikkaasi.

Työssäoppimispaikan haet itse, mutta mahdollisuuksia työssäoppimiseen ovat jo tarjonneet ja opiskelijoita koulutuksen jälkeen työllistäneet mm HH-kiinteistöpalvelut Oy, ISS Palvelut Oy, Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy, KJ-Kiinteistöhuolto Oy, Kotikatu Oy, Lassila &Tikanoja Oyj, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy, RTK-Palvelu Oy ja SOL Kiinteistöpalvelut Oy. Linkin kautta näet myös erään oppilaan tarinan uuden uran löytymisestä, katso https://www.takk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/news/teknisen-kiinteistonhoidon-opiskelijat-revitaan-toihin-koulun-penkilta

Kohderyhmä

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat työllistyäkseen koulutusta.

Toteutus

Koulutus alkaa kahden kuukauden pituisella orientointijaksolla, jonka aikana opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Orientaatiojakson aikana suoritetaan myös tarvittavat lupakorttikoulutukset. Koulutuksen kesto muodostuu laadittuun suunnitelmaan mukaan, ollen enintään 8,5 kuukautta.
Koulutus on luonteeltaan kokoaikaista ja päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, johon voi satunnaisesti sisältyä myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa.

Sisältö

1. Orientaatiojakson sisältö:
- Tutustut teknisen kiinteistönhoitajan tehtäviin
- Osaamisesi kartoitetaan
- Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella.
- Suoritat tai päivität tarvittavat lupakorttikoulutukset.
2. Ammatillisen koulutusjakson sisältö muodostuu sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella seuraavista osiosta:
- Asiakaspalvelu
- Kiinteistöautomaatio
- Ilmanvaihtojärjestelmien huolto
- Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- LV- järjestelmien huolto
- LV- järjestelmien mittaus ja säätö
- Paloilmoitinlaitteistojen hoito
- Kulunvalvontajärjestelmät
- Uima-allasjärjestelmien huolto- ja ylläpito
- Työssäoppiminen kiinteistöpalvelualan yrityksessä.

Ajankohta

7.12.2023—19.8.2024

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 12.9.2023—10.11.2023

Lisätiedot ja linkki hakeutumiseen löytyy te-palvelduiden sivuilta koulutuksen tiedoista:  Tekninen kiinteistönhoitaja (nro 716095)

Lisätiedot

Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi

Työvoimakoulutuksessa opiskelevalle
Koulutusneuvonta:
Työmarkkinatori
Facebook