Teknisen kiinteistönhuollon tehtäviä löytyy kiinteistöpalvelualan yrityksistä, jotka tarjoavat asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja rakentamispalveluita.
Erityisesti talotekniikka- ja sähköalan osaaminen, mahdollisesti myös kone- ja metallialan koulutus tai työkokemus antaa sinulle hyvän pohjan koulutukseen. Kiinteistöpalvelualalla sinulta odotetaan teknisen osaamisen lisäksi hyviä asiakaspalvelutaitoja. Työtä tehdään asiakaskohteissa, joten tarvitset vähintään B-ajokortin voidaksesi kulkea sujuvasti vaihtuvien kohteiden välillä. Koulutuksessa opit toimimaan teknisen kiinteistönhuollon tehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Tavoite

Koulutuksessa opit tekemään LVI-järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon liittyviä mittauksia ja tarkistuksia, paikantamaan LVI-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tekemään normaalit LVI-järjestelmien kalusteiden vaihdot. Opit ylläpitämään ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa sekä tekemään tarvittavia säätö- ja ohjaustoimenpiteitä kiinteistön automaatiojärjestelmään.
Tavoitteena on, että työllistyt koulutuksen jälkeen teknisen kiinteistönhuollon työtehtäviin esim. työssäoppimispaikkaasi.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat työllistyäkseen koulutusta.

Toteutus

Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa.
Koulutukseen kuuluu kaksi kuukautta kestävä orientaatiojakso ja noin kuusi kuukautta kestävä ammatillinen koulutusjakso. Koulutus on kokoaikaista ja yleensä päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta koulutuksessa voi olla myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös työssäoppimista kiinteistönhoitoalan yrityksissä.
Koulutuksesi kestosta riippuen, koulutukseen sisältyy lomajakso 23.12.2020 -3.1.2021. Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

1. Orientaatiojakson sisältö:
- Tutustut teknisen kiinteistönhoitajan tehtäviin.
- Osaamisesi kartoitetaan.
- Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks) aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella.
- Suoritat tai päivität tarvittavat lupakorttikoulutukset.
2. Ammatillisen koulutusjakson sisältö muodostuu sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella seuraavista osiosta:
- Asiakaspalvelu
- Kiinteistöautomaatio
- Ilmanvaihtojärjestelmien huolto
- Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- LV- järjestelmien huolto
- LV- järjestelmien mittaus ja säätö
- Paloilmoitinlaitteistojen hoito
- Kulunvalvontajärjestelmät
- Uima-allasjärjestelmien huolto- ja ylläpito
- Työssäoppiminen kiinteistöpalvelualan yrityksessä.

Ajankohta

14.09.2020—25.05.2021

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista

Hakeutuminen
Hakuaika: 18.05.2020—25.08.2020

Lisätiedot hakeutumisesta ja sähköinen hakulomake löytyy koulutuksen tiedoista te-palveluiden sivuilta.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki
puh 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi 

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta
TE-palveluiden koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15,
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.