Jalkojenhoitaja (AT)

Koetko hoitotyön omaksesi? Pidätkö asiakaspalvelusta ja toisten auttamisesta ja olet jo sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja kaipaat työhösi uutta ammatillista sisältöä?

Jalkojenhoitajan työ on kaikkea tätä. Jalkahoito on ihmisläheistä asiakaspalvelutyötä, jossa näkee heti työnsä tulokset. Monen unelma alanvaihdosta ja yrittäjyydestä tai vaihtelusta omaan työhön on toteutunut tämän koulutuksen kautta. Haaveiletko sinä uudesta osaamisesta, alanvaihdosta tai yrittäjyydestä?

Terveysalan ammattitutkinnosta, jalkojenhoitotyön osaamisalalta valmistuu jalkahoitajia vaativiin terveysalan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tehtäviin. Tutkintonimike on jalkojenhoitaja (AT). Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään keskusrekisteriin. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulotutkinto.

Jalkojenhoitajan tutkinnon suorittaneilla on ammattitaito tehdä työtään sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin, säädöksiin ja määräyksiin perustuen. He osaavat tehdä itsenäisesti oman alansa työtehtäviä ja toimia lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet käyttävät turvallisesti eri hoitomenetelmissä käytettäviä materiaaleja, työvälineitä ja laitteita ja he osaavat ohjata asiakasta ja hänen tukiverkostoaan varmistaen hoidon jatkuvuuden ja edistäen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Terveysalan ammattitutkinnon suorittaneet Jalkojenhoitajat työskentelevät varmistaen potilas- ja työturvallisuuden. Työtä voidaan tehdä osana moniammatillista asiantuntijaverkostoa. Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida ja perustella omaa toimintaansa, kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä toimia työyhteisössä oman alansa kehittäjinä.

Jalkojenhoitaja (AT) -opinnot suorittaneilla jalkahoitajilla on taito hoitaa asiakkaan jalat, tehdä keventäviä ja suojaavia ortooseja sekä ohjata asiakasta terveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidossa.

Koulutuksesta saat osaamista mm. seuraaviin teemoihin:

 • Jalkojenhoidon merkitys ihmisen kokonaishoidossa
 • Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
 • Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
 • Hoitoympäristön suunnittelu
 • Jalkahoidon hoitosuunnitelman laatiminen asiakasanalyysin pohjalta ja jalkahoitojen toteutus
 • Tavallisimpien iho- ja kynsiongelmien hoitaminen
 • Vanhusten jalkojenhoito
 • Diabetespotilaan jalkojenhoito
 • Poran käyttö jalkahoidossa
 • Kevennysten käyttö
 • Yrittäjyys

Terveysalan ammattitutkinnon, jalkojenhoitaja (AT) sisältö

Terveysalan ammattitutkintokoulutus, jalkojenhoitotyön osaamisala muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta Koulutuskeskus Lumovan opiskelijahoitolassa. Jalkahoitajan tutkinnossa on kaksi pakollista ja yksi valinnainen osa.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla
 • Jalkojenhoitotyössä toimiminen

Tutkinnon valinnainen osa

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen

Tutustu terveysalan ammattitutkinnon ePerusteisiin

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä.

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala Sosiaali- ja terveysala;Kauneudenhoito Tutkintokoulutus 10.03.2021—26.11.2021
Kohderyhmä

Pääsyvaatimukset

 • Olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja tietosi löytyvät Valviran rekisteristä.
 • Terveysalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään keskusrekisteriin.
 • Riittävä suomen kielen taito (B.1.1-taso tai YKI 3).
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (aamu- ja iltavuoro hoitolassa)
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.
Paikka

TAKK Lumova
Tampereen valtatie 15
33100 Tampere

Hinta

Koulutus maksaa 950 € (hintaan sisältyy alv 24 %). Koulutusmaksu maksetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua. Ensimmäinen erä laskutetaan n. kaksi viikkoa koulutuksen alun jälkeen.

Koulutusmaksun lisäksi opiskelija ostaa jalkojenhoidossa käytettävät laadukkaat instrumentit (n. 800 €).

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutus on omaehtoista ja päätoimista. Opiskeluajalle voi hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella omasta TE-toimistosta. TAKKin Opiskelijapalveluista voi kysyä lisätietoja puhelimitse numerosta 044 7906 400 tai sähköpostitse osoitteesta opintoneuvonta@takk.fi

Hakeutuminen
Hakuaika: 17.08.2020—14.02.2021

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella.

Haastattelu- sekä valinta-ajankohdat päivitetään tänne syksyn 2020 aikana.

 

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401.

sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi