Tuottavuutta teollisuudelle koulutus on suunnattu koneistajille, jotka tarvitsevat ohjausta mm. konepaja mittaamisessa, työstöratojen ohjelmoinnissa, CNC-jyrsinnässä ja/tai CNC-sorvauksessa ja koneenpiirustuksessa. Koulutus muodostuu yhdeksästä eri aiheesta koostuvasta kokonaisuudesta, voit osallistua yhteen tai vaikkapa kaikkiin yhdeksään. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja käyttöä harjoitellaan valmistavaa teollisuutta vastaavissa oloissa.

Toteutus

Mittaaminen konepajassa
12.-13.2.2024 / 22.-23.4.2024 / 5.-6.8.2024 / 28.-29.10.2024 / 4.-5.12.2024

Työstöratojen ohjelmointi CAD/CAM ohjelmalla
13.-14.3.2024 / 15.-16.5.2024 / 14.-15.8.2024 / 18.-19.9.2024 / 16.-17.10.2024 / 12.-13.12.2024

CNC-jyrsintä Fanuc
21.-22.2.2024 / 17.-18.4.2024 / 22.-23.5.2024 / 21.-22.8.2024 / 23.-24.10.2024 / 18.-19.12.2024

CNC-jyrsintä Heidenhain
19.-20.2.2024 / 13.-14.5.2024 / 2.-3.9.2024 / 4.-5.11.2024

CNC-sorvaus Fanuc
27.-28.3.2024 / 29.-30.5.2024 / 7.-8.8.2024 / 9.-10.10.2024 / 27.-28.11.2024

Iso GPS geometriset toleranssit
12.4.2024

Koneenpiirustus
4.-5.3.2024 / 6.-7.5.2024 / 19.-20.8.2024 / 25.-26.9.2024 / 11.-12.11.2024

Robottikoulutus
26.-27.2.2024 / 29.-30.4.2024 / 27.-28.5.2024 / 23.-24.9.2024 / 21.-22.10.2024

Koneistajan syventävät opinnot
25.-26.3.2024 / 27.-28.5.2024 / 23.-24.9.2024 / 21.-22.10.2024 / 9.-10.12.2024

Valitse itsellesi sopiva aihe 1-9 kpl sekä aiheen alta sopiva pvm (yksi kaksipäiväinen) ja hakeutuminen kohdasta käy ruksaamassa ko.aihe/aiheet ja pvm:t

Sisältö

Mittaaminen konepajassa
Ajankohta (valitse yksi):12.-13.2.2024 / 22.-23.4.2024 / 5.-6.8.2024 / 28.-29.10.2024 / 4.-5.12.2024
Konepajamittauksen koulutuksessa otat haltuun konepajamittauksen perusteet. Opit arvioimaan mittaustuloksia ja mittausepävarmuuksia ja ymmärrät raportoinnin ja arvioinnin tärkeyden niin laadullisesti kuin luotettavuuden kannalta.

 • Käsimittavälineitä oikea käsittely
 • Mittavälineen kalibrointi
 • Mittaus työntömitalla
  • mikrometrillä
  • mittakelloilla
 • Mittausharjoitukset

Työstöratojen ohjelmointi CAD/CAM ohjelmalla
Ajankohta (valitse yksi):13.-14.3.2024 / 15.-16.5.2024 / 14.-15.8.2024 / 18.-19.9.2024 / 16.-17.10.2024 / 12.-13.12.2024
Koneistajille, jotka tarvitsevat työssään CAD/CAM-ohjelmointiosaamista. CAD/CAM-ohjelmointikoulutuksessa perehdytään 2D- ja 3D-mallintamiseen ja -työstämiseen. Opit ohjelmoimaan työstöratojen valmistuksen sekä niihin liittyvät parametrit. Koulutuksessa ovat käytössä WINCam- ja Mastercam-ohjelmat. Ohjelmien opiskeluversiot ovat opiskelijoiden käytettävissä koulutuksen ajan.

 • Yleisesti Cam Ohjelmista
 • WinCam Sorville
 • WinCam työstökeskus
 • MasterCam Sorville
 • MasterCam Työstökeskus
 • MasterCam 3D
 • Gibbs Cam Ohjelmisto

CNC-jyrsintä Fanuc
Ajankohta (valitse yksi): 21.-22.2.2024 / 17.-18.4.2024 / 22.-23.5.2024 / 21.-22.8.2024 / 23.-24.10.2024 / 18.-19.12.2024
Opit Fanuc ohjatun työstökeskuksen käytön, ohjelmoimaan kaariliikkeet kompensoinnit, aliohjelmat ja kierteitys.

 • Ohjelmoinnin aloitus
 • Kaariliikkeet
 • Kompensointi
 • Työkierrot

CNC-jyrsintä Heidenhain
Ajankohta (valitse yksi): 19.-20.2.2024 / 13.-14.5.2024 / 2.-3.9.2024 / 4.-5.11.2024
Opit Heidenhain ohjatun työstökeskuksen käytön, ohjelmoimaan kaariliikkeet kompensoinnit, aliohjelmat ja kierteitys. 

 • Ohjelmoinnin aloitus
 • Kaariliikkeet
 • Kompensointi
 • Työkierrot

CNC-sorvaus Fanuc
Ajankohdat (valitse yksi): 27.-28.3.2024 / 29.-30.5.2024 / 7.-8.8.2024 / 9.-10.10.2024 / 27.-28.11.2024
Opit Fanuc ohjatun Sorvin käytön, ohjelmoimaan kaariliikkeet kompensoinnit, aliohjelmat ja kierteitys. 

 • Ohjelmoinnin aloitus
 • Työkierrot
 • Viisteet ja pyöristykset
 • Kompensointi
 • Aliohjelmointi
 • Kierteen sorvaus
 • Kierteitys tapilla

Iso GPS geometriset toleranssit 12.4.2024
Koulutuksen tavoitteena on lisätä Geometristen toleranssien osaamista ja ymmärrystä, niin koneistustyön, hitsauksen, koneenasennuksen sekä suunnittelutyön osalta

 • ISO 8015 Perussäännöt
 • ISO 14405 Mittatoleranssit
 • ISO 286 ISO-sovitejärjestelmä
 • ISO 5459 Peruselementit
 • ISO 1101 Geometriset toleranssit
 • ISO 21920 Pinnankarheuden merkinnät
 • ISO 2768-1 Pituusmittojen yleistoleranssit
 • ISO 22081 Uusi yleistoleranssi
 • ISO 21920-1 Uusi pinnankarheuden standardi
 • ISO 14253 Mittausepävarmuus

Koneenpiirustus
Ajankohta (valitse yksi): 4.-5.3.2024 / 6.-7.5.2024 / 19.-20.8.2024 / 25.-26.9.2024 / 11.-12.11.2024
Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä koneistustyöstä, hitsaamisesta, koneenasennuksesta sekä suunnittelutyöstä, laadusta huolehtien.

 • Teknisen piirustuksen perusteet
 • Viivatyypit
 • Projektiot (Käännöt)
 • Leikkaukset

Robottikoulutus
Ajankohta (valitse yksi): 26.-27.2.2024 / 29.-30.4.2024 / 27.-28.5.2024 / 23.-24.9.2024 / 21.-22.10.2024
Koulutus on suunnattu kaikille jotka käyttävät Fanuc robottia. Koneistuksen- ja kappaleen käsittelyyn, robotissa olevien tarttujien vuoksi ei hitsaus sovellutusta. Opit Fanuc ohjatun robotin käytöä ja ohjelmoimaan. 

 • Paikoitus
 • Liikekäskyt
 • Käyttöpaneeli
 • Ohjelmointi
 • Muuttujat
 • Apu- ja oheislaitteet
 • Paikkarekisteri
 • Robotin tulo/lähtö-piirit

Koneistajan syventävät opinnot
Ajankohta (valitse yksi): 25.-26.3.2024 / 27.-28.5.2024 / 23.-24.9.2024 / 21.-22.10.2024 / 9.-10.12.2024
Opit arvioimaan toleroitujen mittojen vaatimia työvaiheita ja valitsemaan soveltuvat terät eri tilanteisiin.

 • Toleranssit (Teams)
 • Pinnanlaatu (Teams)
 • Geometriset toleranssit
 • Jyrsintä (2 päivää= 1+1)
 • Työstöarvot
 • Terät
 • Ura
 • Poraus
 • Kalvinta
 • Sorvaus (2 päivää= 1+1)
 • Terät
 • Työstöarvot
 • Pisto
 • Poraus

Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Kesto

2 päivää / aihealue

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hakeutuminen

Hakuaika: 22.1.2024—15.11.2024

Hakemuksen tarkentavissa kysymyksissä valitse mihin koulutukseen tai koulutuksiin osallistut. Voit siis valita listalta juuri sinulle sopivan aiheen, vain yhden tai vaikka kaikki. Yksi koulutus kestää aina kaksi päivää ja valittavana useampi kaksipäiväinen vaihtoehto eli valitse kustakin haluamastasi aiheesta vain yksi itsellesi sopiva ajankohta

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Sami Aaltonen
p. 044 7906 541 tai sami.aaltonen@takk.fi