Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esim. vartijan, reseptionistin, järjestyksenvalvojan, arvokuljettajan, henkivartijan tai turvatarkastajan tehtäviin. Tutkinto sopii myös turvallisuusalan esimiestehtävissä toimivalle tai niihin siirtyvälle.

Turvallisuusalan opiskelijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Koulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: SORA-tiedote opiskelijalle.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon sisältö

Koulutukseen sisältyvät väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus.

Pakolliset tutkinnonosat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnonosat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu tutkintoon tarkemmin turvallisuusalan ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Turvallisuusalan ammattitutkinto (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
21.8.2024—23.5.2025
Hakuaika:
26.4.2024—13.8.2024

Tavoite

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia vartijana sekä suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osp).

Kesto

Noin 12 kuukautta opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutukseen osallistuminen ei vaikuta jo solmittuun työsuhteeseen.

Ajankohta

21.8.2024—23.5.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonsa.
Opiskelijan maksettavaksi jää viranomaismaksut, joita syntyy vartija- ja järjestyksenvalvojakortin anomisesta viranomaiselta (yht. noin 150 €).

Toteutus

Turvallisuusalan ammattitutkinto muodostuu 6 osasta: kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähtökohtana tässä oppisopimuskoulutuksessa on, että opiskelija on jo suorittanut tutkinnon pakollisista osista toisen eli Vartijan koulutuksen. Tällöin 5 tutkinnon osaan tietopuolisia lähipäiviä on 15, noin 1-2 päivää kuukaudessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimista ja opiskelijat laativat osaamisen osoittamisen suunnitelman. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 26.4.2024—13.8.2024

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Jukka Mertaniemi puh. 044 790 6302
Oppisopimuskoulutus; Koulutustarkastaja Maiju Aro puh. 044 7906 411
Koulutussuunnittelija Veikko Uosukainen, 044 790 6193
Sihteeri Susanna Palomäki puh. 044 790 6671

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, osatutkinto (työvoimakoulutus)
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
23.9.2024—14.2.2025
Hakuaika:
27.5.2024—23.8.2024

Turvallisuusalan ammattitutkintoon hakijalla on palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja. Hänellä on oikeaa asennetta työn tekemiseen sekä turvallisuudesta ja omaisuudesta huolehtimiseen. Vartijan työtehtävät edellyttävät myös hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä. Turvallisuusalan työ on useimmiten vuorotyötä.

Tavoite

Koulutuksen aikana voit suorittaa joustavasti turvallisuusalan ammattitutkinnon ja työllistyä alan monipuolisiin vartijan työtehtäviin. Sen jälkeen voit toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksen ensisijainen tavoite on, että opiskelija suorittaa kaksi pakollista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän siirtyy jatkamaan tutkinnon loppuun oppisopimuksella.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille, yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat taustaltaan nuhteettomia ja soveltuvia turvallisuusalan tehtäviin. Koulutuksen alkaessa opiskelijalle tehdään alkukartoitus, jonka aikana arvioidaan alalle soveltuvuus ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Ajankohta

23.9.2024—14.2.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on maksutonta. Viranomaisen perimät kustannukset jäävät opiskelijan maksettavaksi. 

Toteutus

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua (osa verkossa) sekä työssäoppimista.
- Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman teko (HOKS): Opintojen alussa arvioidaan alalle soveltuvuus ja laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan ohjaus osaamistarvekartoituksen pohjalta ja valitaan sopiva työssäoppimispaikka. Opiskelija voidaan ohjata myös muihin vaihtoehtoisiin jatkopolkuihin opiskelijan tavoitteiden mukaan.
- Koulutuksessa kannustetaan henkilön omien voimavarojen hallintaan ja työssä jaksamiseen työkunnon kohottamisen kautta.
- Osatutkintojaksolla suoritetaan kaksi tutkinnon osaa (Sisältö 1).
- Jakson kesto on yksilöllinen muodostuen opiskelijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta.
- Soveltuvuutta ja opiskelijan kehittymistä turvallisuusalalle seurataan koko opintojen ajan. Opiskelijaa ja työnantajaa kannustetaan jatkamaan loput tutkinnon osat oppisopimustyösuhteena.
- Mikäli opinnot jatkuvat vielä seitsemän kuukautta työvoimakoulutuksena, suoritetaan sinä aikana valinnaiset tutkinnon osat (Sisältö 2). Tällöin opintojen kokonaiskesto on yksi vuosi, jolloin koko tutkinto tulee valmiiksi.

Sisältö 1:
Turvallisuusalan ammattitutkinnon mukaan ensin kaksi pakollista tutkinnon osaa:
· Vartijan koulutus
· Pelastustoiminta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/6123510/rakenne .

Sisältö 2:
· Valinnaiset tutkinnon osat
Turvallisuusalan ammattitutkinto (opintopolku.fi)
 
Lisäksi:
· Ergonomia, työkunto ja siitä huolehtiminen
· Tietotekniikan käytön ja tiedonhankinnan perusteet / Moodle-oppimisympäristön käyttö ja tuki
Työnhakuvalmennus sisältyy jokaiseen opiskelupäivään.

Hakeutuminen

Hakuaika: 27.5.2024—23.8.2024

Täytä hakemus 'Hae tähän koulutukseen' -painikkeen kautta. Koulutuksen numero on 719735. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja millaisiin työtehtäviin tai toimintaympäristöihin olet hakemassa koulutuksen jälkeen.

Jos olet hakenut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi
- Koulutuksen hakuaika päättyy 23.8.2024.
- Esivalinta tehdään 26.8.2024.
- Valintahaastattelut järjestetään 9.9.2024.
- Koulutus alkaa 23.9.2024.

Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua haastatteluun annettuna ajankohtana. Jos saat kutsun haastatteluun, mutta et voi osallistua, varaudu toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu poissaolotodistus TE-toimistoon.
Koulutuksen valintahaastattelukutsut ja hyväksymistiedot toimitetaan kirjepostina, tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalveluun.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Kysy lisää:
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
koulutussuunnittelija Veikko Uosukainen, puh. 044 7906 193 veikko.uosukainen@takk.fi

Vartijamyyjä, osatutkinto (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
23.9.2024—17.1.2025
Hakuaika:
15.5.2024—23.8.2024

Oletko ystävällinen asiakaspalvelija ja kiinnostunut toimimaan kaupassa vaihtelevissa tehtävissä? Vartija-myyjän työssä yhdistyvät kaupan alan monipuoliset tehtävät sekä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaaminen. Vartija-myyjän työhön kuuluu esimerkiksi kassatyötä ja hyllytystä. Lisäksi vartija-myyjän tehtävinä ovat muun muassa hävikin torjunta, henkilökunnan ja kiinteistön turvallisuudesta huolehtiminen ja perinteiset myymälävartijan tehtävät.

Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan vartijan koulutus ja kaupan alan opintoja. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on työllistyä vartija-myyjän työtehtäviin erilaisissa kaupan alan toimintaympäristöissä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään moniosaajana kaupassa ja soveltuvat alalle. Kysymyksessä on ensisijaisesti palveluammatti, joka edellyttää riittävää suomen kielen hallintaa ja hyvää fyysistä kuntoa. Sinulla tulee olla nuhteeton tausta, jotta voit saada poliisin hyväksynnän vartijaksi. Vartija-myyjän työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä valmiutta vuorotyöhön.

Ajankohta

23.9.2024—17.1.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on maksutonta. Viranomaisen perimät kustannukset jäävät opiskelijan maksettavaksi. 

Toteutus

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua (osa verkossa) sekä työssäoppimista. Koulutus on kokopäiväistä opiskelua. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan vaihtelevia työaikoja.

Koulutuksessa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), johon sisältyy opiskelijan ohjausta, osaamistarvekartoitus ja työssäoppimispaikan valinta.

Vartijan koulutuksen sisältö:
· Turvallisuusalan lainsäädäntö
· Vartijan toiminta ja toimivaltuudet
· Oikeuttamisperusteet
· Hätäensiapu
· Poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät
· Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa
· Voimankäytön teoria ja käytäntö
· Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta

Kaupan alan opintojen sisältö:
· Kaupan toimintaympäristön tunteminen
· Asiakaspalvelu
· Kaupallinen osaaminen
· Kaupan tukipalveluiden tuntemus
· Veikkaus- ja postipalvelut
 
Lisäksi
· Ergonomia, työkunto ja siitä huolehtiminen
· Hätäensiapu ja työturvallisuuskortti
· Tietotekniikan käytön ja tiedonhankinnan perusteet
· Työnhakuvalmennus

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.5.2024—23.8.2024

Täytä hakemus 'Hae tähän koulutukseen' -painikkeen kautta. Koulutuksen numero on 721598. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja millaisiin työtehtäviin tai toimintaympäristöihin olet hakemassa koulutuksen jälkeen.

Jos olet hakenut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi
- Koulutuksen hakuaika päättyy 23.8.2024.
- Valintahaastattelut järjestetään 9.9.2024.
- Koulutus alkaa 23.9.2024.

Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua haastatteluun annettuna ajankohtana. Jos saat kutsun haastatteluun, mutta et voi osallistua, varaudu toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu poissaolotodistus TE-toimistoon.
Koulutuksen valintahaastattelukutsut ja hyväksymistiedot toimitetaan kirjepostina, tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalveluun.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Kysy lisää:
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
koulutussuunnittelija Veikko Uosukainen, puh. 044 7906 193 veikko.uosukainen@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
1.11.2024—7.11.2025
Hakuaika:
14.8.2024—24.10.2024

Tavoite

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia vartijana sekä suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osp).

Kesto

Noin 12 kuukautta opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutukseen osallistuminen ei vaikuta jo solmittuun työsuhteeseen.

Ajankohta

1.11.2024—7.11.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonsa.
Opiskelijan maksettavaksi jää viranomaismaksut, joita syntyy vartija- ja järjestyksenvalvojakortin anomisesta viranomaiselta (yht. noin 150 €).

Toteutus

Turvallisuusalan ammattitutkinto muodostuu 6 osasta: kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähtökohtana tässä oppisopimuskoulutuksessa on, että opiskelija on jo suorittanut tutkinnon pakollisista osista toisen eli Vartijan koulutuksen. Tällöin 5 tutkinnon osaan tietopuolisia lähipäiviä on 15, noin 1-2 päivää kuukaudessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimista ja opiskelijat laativat osaamisen osoittamisen suunnitelman. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 14.8.2024—24.10.2024

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Jukka Mertaniemi puh. 044 790 6302
Oppisopimuskoulutus; Koulutustarkastaja Maiju Aro puh. 044 7906 411
Koulutussuunnittelija Veikko Uosukainen, 044 790 6193
Sihteeri Susanna Palomäki puh. 044 790 6671

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi