Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja toimii usein organisaatiossa turvallisuustoimintojen asiantuntijana tai vartioimisliikkeessä esimiestehtävissä. Turvallisuusvalvojan koulutus soveltuu myös pelastus- ja tullialalla toimiville sekä esimerkiksi organisaation sisäisiä tarkastuksia toteuttaville henkilöille. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa on mahdollisuus suorittaa vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan pätevyys.

Koulutuksessa syvennetään osaamista turvallisuusalan vaativia työtehtäviä varten: perehdytään alaa koskevaan lainsäädäntöön, turvallisuussuunnitteluun, -johtamiseen ja -tekniikkaan. Koulutuksessa korostuu ammattitehtävissä tarvittava kirjallinen ilmaisukyky.

Turvallisuusvalvojakoulutuksen kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon opiskelijalla on oltava turvallisuusalan ammatillinen tutkinto ja/tai turvallisuusalan työkokemusta vähintään viisi vuotta. Opiskelijalla on syytä olla myös turvallisuusalan työpaikka tai muu mahdollisuus tehdä tarvittava työharjoittelu.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: SORA-tiedote opiskelijoille.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto oppisopimuksella Turvallisuus Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Tavoitteena on suorittaa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutukseen voi hakeutua henkilö, joka toimii tai on siirtymässä yrityksen turvallisuustyössä esimies- tai asiantuntijatehtäviin. Pääsyvaatimuksena on alan ammatillinen tutkinto ja aikaisempaa työkokemusta turvallisuusalan tehtävistä. Koulutuksessa korostuu myös ammattitehtävissä tarvittava kirjallinen ilmaisukyky.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1,5 - 2 vuotta, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.01.2020—30.11.2020

Koulutukseen on jatkuva haku ja voit aloittaa koulutuksen joustavasti kuukausittain.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opiskelupäiviä on oppilaitoksessa enintään 15 päivää (1-2 päivää kuukaudessa, ei kesällä, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti) ja lisäksi koulutukseen kuuluu etätehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimista ja opiskelijat laativat koulutuksen aikana turvallisuusvalvojan työtehtäviinsä liittyvän kehittämistehtävän.

Lisätiedot

TAKK/

Kouluttaja Juha-Matti Piilinen puh. 044 7906 659, juha-matti.piilinen@takk.fi

Sihteeri Susanna Palomäki puh. 044 7906 222, susanna.palomaki@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro puh. 044 7906 411, maiju.aro@takk.fi