Työnopastaja saa uuden työntekijän viihtymään! Työnopastajavalmennuksesta valmistuu työnopastamisen huippuosaajia, joiden ohjauksessa uudet työntekijät oppivat työskentelemään laadukkaasti ja turvallisesti.

Hyvän perehdytyksen ja työnopastamisen avulla uusi työntekijä tuntee pääsevänsä nopeasti osaksi työyhteisöä. Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa työn sujuvuutta. Toimiva perehdytys on parhaimmillaan loistava kilpailuetu ja parantaa työnantajamielikuvaa.

Valmennuksen hyödyt

 • Saat valmiuksia ja varmuutta toimia työnopastajana.
 • Opit tunnistamaan erilaisia oppimistyylejä.
 • Osaat opastaa monikulttuurisia työntekijöitä.
 • Laadit työpaikallesi käytännön työnopastussuunnitelman.
 • Saat loistavan tilaisuuden jakaa kokemuksia muiden kanssa.

Toteutus

Käytännönläheinen valmennus suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa. Valmennuksen kesto on noin viisi kuukautta ja siihen sisältyy neljä valmennuspäivää sekä oppimis- ja kehittämistehtäviä. Valmennus voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan lähi- tai etäopetuksena. Valmennuksessa suoritetaan ammattialalle soveltuva tutkinnon osa perehdyttämisestä ja työnopastamisesta.

Valmennuksen teemat

 • Työnopastajan rooli ja lainsäädäntö
 • Miten opimme, työnopastuksen 5-askelta
 • Työturvallisuus ja työnopastaminen käytännössä
 • Monimuotoinen työyhteisö
 • Vuorovaikutus, palaute ja oppimisen arviointi.

Opetuspäivien lisäksi osallistujat laativat mm. työnopastustussuunnitelman ja työohjeen omalle työnopastusalueelle.

Työnopastajavalmennusta toteutetaan vain tilauksesta yrityksille ja organisaatioille. Oppisopimuskoulutuksena valmennus on maksuton. Kysy lisää!

Alkavat koulutukset

Työnopastajavalmennus Ylöjärven yritysten henkilöstölle, YYOY (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
20.9.2024—31.1.2025
Hakuaika:
20.6.2024—9.9.2024

Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa työn sujuvuutta. Toimiva perehdytys on kilpailuetu ja vaikuttaa työnantajamielikuvaan. Tule mukaan Ylöjärven alueen yrityksille suunnattuun työnopastajavalmennukseen!

Tavoite

Valmennuksen tavoitteena on syventää ja monipuolistaa perehdyttämisen ja työnopastamisen osaamista sekä kehittää palautteenantotaitoja. Valmennuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinnon osa Perehdyttäminen ja työnopastaminen (60 osp).

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Ylöjärven alueen yrityksille ja toteutetaan oppisopimuksella.

Ajankohta

20.9.2024—31.1.2025

Sisältö

20.9.2024 klo 9-16

Ylöjärven kaupungintalo, valtuustosali, Kuruntie 12
Työnopastajan rooli ja lainsäädäntö

 • Perehdyttämisen kokonaisuus ja vaikutus työntekijämielikuvaan
 • Oman työyksikön työprosessin hahmottaminen työnopastuksen, työnopastuksen suunnittelupohja
 • Lainsäädännön merkitys

31.10.2024 klo 9-16

Ylöjärven kaupungintalo, valtuustosali, Kuruntie 12
Mitä opimme, työnopastuksen 5 askelta

 • 5-askeleen työnopastusmenetelmä ja erilaiset oppimistyylit
 • Työ- ja oppimismotivaatio, miten opimme
 • Taitojen oppiminen ja työnopastusmenetelmät

22.11.2024 klo 9-16

Ylöjärven kaupungintalo, valtuustosali, Kuruntie 12
Työturvallisuus ja työnopastaminen käytännössä

 • Gemba Walk turvallisuus- ja laatuhavaintojen tekeminen
 • Turvallinen työyhteisö ja työturvallisuusriskien tunnistaminen
 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
 • Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus työnopastuksessa
 • Haastavien tilanteiden hoitaminen

16.12.2024 klo 9-16

Vanha Räikkä, Joensivu-Sali, Kuruntie 12
Vuorovaikutus, palaute ja oppimisen arviointi

 • Erilaiset persoonat ja toimintatyylit (DISC)
 • Työnopastajan vuorovaikutustaidot, itse- ja ihmistuntemus
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

Tutkinnon osan arviointi

 • Tammikuu 2025
 • Näytön arvioijina työnantajan edustaja ja kouluttaja

Toteutus

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Osallistujalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee ja kannustaa opinnoissa. 
Lähipäivien aikana työskennellään tiiviisti ja vuorovaikutteisesti kunkin teeman parissa.
Väliajan tehtävillä syvennetään omaa perehdytysosaamista ja toteutetaan kehittämisprojekti, jossa kehitetään oman työpaikan perehdyttämistä ja työnopastamista. Valmennuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinnon osa Perehdyttäminen ja työnopastaminen (60 osp).

Hakeutuminen

Hakuaika: 20.6.2024—9.9.2024

Koulutukseen haetaan 9.9.2024 mennessä TAKKin nettisivuilla

Oppisopimuskoulutukseen voivat hakea Ylöjärven alueen yrityksissä toimivat työntekijät, joiden keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Lähipäivien yhteydessä on kahvitarjoilu, jota varten hakemuslomakkeessa on kysymys erityisruokavaliosta.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Asiakkuuspäällikkö Inkeri Remsu

inkeri.remsu@ylojarvi.fi, puh. 044 423 5233

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK

Asiantuntijavalmentaja Tea Nikkilä
tea.nikkila@takk.fi  puh. 044 7906 429

Asiantuntijavalmentaja Juha Vainio

juha.vainio@takk.fi puh. 044 7906 239