Työnantaja: Satsaa uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden ohjaukseen ja perehdytykseen ja erotu työnantajana!

Työpaikkaohjaaja: Tule  kehittämään omaa ohjausosaamistasi!

Työpaikkaohjaajavalmennus on hyväksi koettu tapa pitää kiinni hyvistä tyypeistä.

Panostamalla ammattitaitoiseen työpaikkaohjaukseen ja työhön perehdytykseen voit sitouttaa uuden työntekijän ja opiskelijan yritykseesi ja lisätä työskentelymotivaatiota. Työpaikkaohjaajavalmennus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää ohjausosaamistaan ja työhön perehdyttäjän valmiuksiaan.

Koulutus järjestetään TAKKissa yleensä oppisopimuksella. Opintoja tukee ja arvioi työpaikalta nimetty työpaikkaohjaaja.

Työpaikkaohjaajavalmennuksen sisältö

Valmennuksessa osallistujat kehittävät osaamistaan uuden työntekijän ja opiskelijan perehdyttämisen suunnittelussa ja työnopastamisessa. Valmennuksen aiheita:

 • Ammatillinen koulutus
 • Ohjaajana toimiminen
 • Työyksikköön ja työtehtäviin perehdyttäminen
 • Yhteyshenkilönä toimiminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Valmennusta järjestetään tilauksesta yrityksille ja työyhteisöille. Kysy lisää!

Alkavat koulutukset

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Liiketoiminnan perustutkinto, osatutkinto (verkkototeutus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
13.12.2023—29.2.2024
Hakuaika:
14.6.2023—10.12.2023

Hyvä työpaikkaohjaaja rakentaa osaavaa työyhteisöä

Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Työpaikkaohjaajana toimiminen vaatii oman ammattialan osaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin taitoja. Panostamalla ammattitaitoiseen työpaikkaohjaukseen ja työhön perehdytykseen voit sitouttaa uuden työntekijän ja opiskelijan yritykseesi ja lisätä työskentelymotivaatiota.

Koulutus kehittää työpaikkaohjaajien osaamista sekä opppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä.

Tavoite

Koulutuksesta saat valmiudet opiskelijoiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin sekä näyttöjen toteuttamiseen yhteistyössä opettajan kanssa. 

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • suunnitella työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja järjestää näyttöjä, joissa opiskelija osoittaa tutkinnossa vaadittavan osaamisen
 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • ohjata työssäoppijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
 • antaa opiskelijalle palautetta osaamisen kehittymisestä
 • varmistaa työelämässä oppimisen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen.

Koulutuksen aikana suoritetaan Liiketoiminnan perustutkinnon osa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp. Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa arvostetun, virallisen osatutkintotodistuksen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työpaikalla, toimivat näyttöjen arvioijina ja haluavat kehittää ohjaus- ja perehdytysosaamistaan. Koulutus sopii sekä työpaikkaohjaajana aloittaville että jo pidempän työpaikkaohjaajana toimineille.

Ajankohta

13.12.2023—29.2.2024

Hinta

Oppisopimuskoulutuksena valmennus on maksutonta.

Sisältö

Valmennuspäivät ja sisältö

Ke 13.12.2023 klo 13 - 15.30
Ammatillisen koulutuksen järjestelmän tuntemus

 • Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
 • Työpaikkaohjaaja opiskelijan tukena

Ke 17.1.2024 klo 13–15.30
Työpaikkaohjaajana toimiminen

 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Perehdytyksen 5 askeleen menetelmä
 • Erilaiset oppimistyylit
 • Erityista tukea tarvitsevat opiskelijat

Ke 21.2. klo 13–15.30
Vuorovaikutus- ja palautetaidot

 • Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen
 • Oppimisen edistymisen ja osaamisen arviointi
 • Oman ohjausosaamisen arviointi ja kehittäminen

Toteutus

Koulutus sisältää 3 x 2,5 h valmennuspäivää, jotka verkossa etäopetuksena Teamsin välityksellä. Valmennuspäivien aikana työskennellään tiiviisti ja vuorovaikutteisesti päivän aiheen parissa. Väliajan tehtävillä kehitetään konkreettisesti työpaikan ohjauskäytäntöjä yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 14.6.2023—10.12.2023

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Hanna Jouppila
puh. 044 7906 149, hanna.jouppila@takk.fi

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434, tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osatutkinto (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
4.3.2024—17.5.2024
Hakuaika:
24.10.2023—19.2.2024

Tule kehittämään omaa ohjausosaamistasi!
Panostamalla ammattitaitoiseen työpaikkaohjaukseen ja työhön perehdytykseen voidaan sitouttaa uusi työntekijä ja opiskelija työyhteisöön ja lisätä työskentelymotivaatiota. Työpaikkaohjaajavalmennus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen työntekijöille, jotka haluavat kehittää ohjausosaamistaan ja työhön perehdyttäjän valmiuksiaan. Mukaan lähteville tehdään oppisopimus koulutuksen ajalle. Opintoja tukee ja arvioi työpaikalta nimetty työpaikkaohjaaja. 

Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Hyväksytystä suorituksesta saa arvostetun, virallisen osatutkintotodistuksen.

Ajankohta

4.3.2024—17.5.2024

Hinta

Koulutus on maksuton (lähipäivät palkallisia).

Toteutus

Koulutukseen sisältyy kolme iltapäivää klo 13-16 sekä ohjattu työssäoppiminen työpaikalla.

Koulutuspäivät ovat 4.3.2024, 3.4.2024 ja 29.4.2024. 

Lähipäivät toteutetaan Teams-etäyhteydellä. Käytännön opiskelu tapahtuu työpaikkaohjaajan ohjauksessa työpaikalla.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 5 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 24.10.2023—19.2.2024

Sovi osallistumisesta työnantajasi kanssa ja hae koulutukseen. Huomioi, että oppisopimuksessa työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 h/vko. Ei koulutusmaksua (opetuspäivät palkallisia).

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutusasiat
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki
puh. 044 7906 385, mari.kuivamaki@takk.fi

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen
puh. 044 7906 412, jani.nieminen@takk.fi