Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä ja käytettävien välineiden huoltoprosessin ja puhtauden hallintaa. Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet. Välinehuoltajan perusominaisuuksia ovat vastuullisuus, tarkkuus, huolellisuus, täsmällisyys, luotettavuus, hyvä keskittymis- ja paineensietokyky.

Välinehuoltotyössä tärkeitä taitoja ovat vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Työympäristöjä voivat olla sairaalat, hammashoitolat, terveyskeskukset, laboratoriot, lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuuden sekä eläinlääkäriasemien ja -sairaaloiden välinehuollot.

Välinehuoltoalan perustutkinnon kohderyhmä

Välinehuoltoalan perustutkintokoulutus sopii alalle tuleville henkilöille sekä henkilöille, joilla on aiempaa välinehuoltoalan koulutusta, mutta joilta puuttuu välinehuoltajan koulutus/tutkinto.

Välinehuoltajan työ on usein kaksi- tai kolmivuorotyötä, joten opiskelijan tulee jo koulutuksen aikana voida työskennellä työssäoppimisen aikana vuorotyössä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Osa etäopiskelusta tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Koulutuksen pituus ja tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Suunnitelmassa määritellään lähipäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Tutkinto suoritetaan näytöillä, eli ammattitaito osoitetaan aidoissa työtilanteissa ja työkohteissa.

Välinehuoltoalan perustutkinnon sisältö

Välinehuoltoalan perustutkinto sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa:

 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
 • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa

Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy 30 osp valinnaisia ammatillisia opintoja.

Lue lisää välinehuoltoalan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Välinehuoltoalan perustutkinto oppisopimuksella
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
2.1.2023—31.12.2023

Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä ja käytettävien välineiden huoltoprosessin ja puhtauden hallintaa. Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet. Välinehuoltajan perusominaisuuksia ovat vastuullisuus, tarkkuus, huolellisuus, täsmällisyys, luotettavuus, hyvä keskittymis- ja paineensietokyky.

Kohderyhmä

Välinehuoltotyötä työkseen tekevät henkilöt, jotka haluavat suorittaa alan tutkinnon.

 

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

 

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä
- Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
- Sterilointi osana infektioiden torjuntaa

Tutkinnosta suoritettavat valinnaiset tutkinnon osat:
- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön infektioiden torjuntatyössä toimiminen
- Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toiminen
- Yhteiset opinto aineet

Katso lisätietoja tutkinnon muodostumisesta täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/7584202/rakenne

Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Lähiopiskelupäivien määrä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on verkko-opintoja ja työssäoppimista sekä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: Oppisopimus

 

Opiskelupäivät koululla ovat pääsääntöisesti klo 14.00-18.00. Varaudu kuitenkin klo 8.30 alkaviin ja lauantain opetuspäiviin.

Hakeutuminen

Hakuaika: 2.1.2023—31.12.2023

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloitus on joustava. 

Hae koulutukseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

Kouluttaja Pia Walther-Niemelä
puh. 044 7906 426

Välinehuoltoalan perustutkinto (omaehtoinen)
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
4.3.2024—2.9.2025
Hakuaika:
1.11.2023—7.1.2024

Koulutus sopii alalle uusina tuleville henkilöille sekä henkilöille, joilla on aiempaa välinehuoltoalan osaamista, mutta puuttuu välinehuoltajan koulutus/tutkinto.

 

Kohderyhmä

Välinehuoltajan työ on

-  asiakaspalvelua moniammatillisessa työyhteisössä, jossa tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Työ vaatii vastuullisuutta, huolellisuutta sekä hyvää keskittymis- ja paineensietokykyä. Työ on pääosin kaksi- tai kolmivuorotyötä.

-  infektioiden torjuntatyötä, jota ohjaa ammatieettiset periaatteet. Aseptinen toiminta ja hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen on välinehuoltajan keskeistä osaamista. Välineiden puhdistaminen, desinfiointi, tarkistaminen, pakkaaminen, sterilointi, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön.

Pääsyvaatimukset

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

 

 

Ajankohta

4.3.2024—2.9.2025

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Sisältö

Välinehuoltajan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista 180 osp

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 115 osp

 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
 • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 30 osp, (valitaan kaksi):

 • Alakohtainen välinehuolto
 • Laboratoriovälinehuolto tutkimuslaitoksissa, kliinisissä palveluyksiköissä ja teollisuudessa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön infektioiden torjuntatyössä toimiminen
 • Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toimiminen
 • Toiminnanohjaustehtävissä toimiminen ja prosessin laadunvalvonta terveydenhuollon tukiprosesseissa
 • Tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin tutkintoon ePerusteet (opintopolku.fi)

Toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää sekä lähiopetusta että etäopiskelua. Osa etäopiskelusta tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista koulutussopimuksella, jolloin noudatetaan työpaikan normaalia työaikaa ja työvuoroja.

Koulutuksen pituus ja tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Suunnitelmassa määritellään lähipäivien määrä, sisältö ja toteutusaika.

Tutkinto suoritetaan näytöillä, eli ammattitaito osoitetaan aidoissa työtilanteissa ja työkohteissa.

Koulutuksen suorittaminen vaatii taitoa itseohjautuvaan opiskeluun ja vastuun ottamista omien opintojen etenemisestä.

Välinehuoltaja työskentelee

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä (välinehuoltokeskukset, leikkaus- ja anestesiaosastot, endoskopiayksiköt, laboratoriot, teho-, dialyysi- ja synnytysosastot, poliklinikat, lääkehuolto ja suun terveydenhuolto).

Teollisuuden toimintayksiköissä (lääke-, kemian- ja elintarviketeollisuus)

Muissa kliinisissä palveluyksiköissä (eläinsairaalat ja -klinikat)

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opiskelu on omaehtoista ja päätoimista. Opiskeluajalle voi hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai tukea omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella omasta TE-toimistosta. Henkilökohtaiset etuudet kannattaa selvittää jo opintoja suunnitellessa. Lisätietoa rahoituksesta opintoneuvonta@takk.fi tai p. 0447906400

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.11.2023—7.1.2024

HUOM! Haku aukeaa 1.11.2023.


Haastattelut: 24.-25.1. ja 31.1.2024
Koulutus alkaa: 4.3.2024 

Lisätiedot

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
Kouluttaja Pia Walther-Niemelä
puh. 044 7906 426
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi