Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä ja käytettävien välineiden huoltoprosessin ja puhtauden hallintaa. Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet. Välinehuoltajan perusominaisuuksia ovat vastuullisuus, tarkkuus, huolellisuus, täsmällisyys, luotettavuus, hyvä keskittymis- ja paineensietokyky.

Välinehuoltotyössä tärkeitä taitoja ovat vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Työympäristöjä voivat olla sairaalat, hammashoitolat, terveyskeskukset, laboratoriot, lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuuden sekä eläinlääkäriasemien ja -sairaaloiden välinehuollot.

Välinehuoltoalan perustutkinnon kohderyhmä

Välinehuoltoalan perustutkintokoulutus sopii alalle tuleville henkilöille sekä henkilöille, joilla on aiempaa välinehuoltoalan koulutusta, mutta joilta puuttuu välinehuoltajan koulutus/tutkinto.

Välinehuoltajan työ on usein kaksi- tai kolmivuorotyötä, joten opiskelijan tulee jo koulutuksen aikana voida työskennellä työssäoppimisen aikana vuorotyössä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Osa etäopiskelusta tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Koulutuksen pituus ja tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Suunnitelmassa määritellään lähipäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Tutkinto suoritetaan näytöillä, eli ammattitaito osoitetaan aidoissa työtilanteissa ja työkohteissa.

Välinehuoltoalan perustutkinnon sisältö

Välinehuoltoalan perustutkinnossa on viisi pakollista osaa

  • Infektioiden torjunta välinehuoltotyössä
  • Välineiden puhdistaminen ja desinfektio
  • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
  • Välineiden sterilointi
  • Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä.

Ja yksi valinnainen tutkinnon osa, joka voi olla yksi seuraavista:

  • Välinehuolto suun terveydenhuollossa
  • Välinehuolto toimenpideyksiköissä
  • Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä
  • Terveydenhuollon logistiset palvelut
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu tarkemmin tutkintoon välinehuoltoalan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Välinehuoltoalan perustutkinto oppisopimuksella Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
01.08.2022—31.12.2023

Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä ja käytettävien välineiden huoltoprosessin ja puhtauden hallintaa. Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet. Välinehuoltajan perusominaisuuksia ovat vastuullisuus, tarkkuus, huolellisuus, täsmällisyys, luotettavuus, hyvä keskittymis- ja paineensietokyky.

Kohderyhmä

Välinehuoltotyötä työkseen tekevät henkilöt, jotka haluavat suorittaa alan tutkinnon.

 

Ajankohta

01.08.2022—31.12.2023

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

 

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
2.1 Infektioiden torjunta välinehuoltotyössä
2.2 Välineiden puhdistaminen ja desinfektio
2.3 Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
2.4 Välineiden sterilointi
2.5 Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi 25 osp)
2.6 Välinehuolto suun terveydenhuollossa
2.7 Välinehuolto toimenpideyksiköissä
2.8 Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä
2.9 Terveydenhuollon logistiset palvelut
Tai
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat, jotka ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Lähiopiskelupäivien määrä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on verkko-opintoja ja työssäoppimista sekä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: Oppisopimus

 

Opiskelupäivät koululla ovat pääsääntöisesti klo 14.00-18.00. Varaudu kuitenkin klo 8.30 alkaviin ja lauantain opetuspäiviin.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.08.2022—31.12.2022

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloitus on joustava. 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

Kouluttaja Pia Walther-Niemelä
puh. 044 7906 426