Kun viihdyt ulkotöissä erilaisissa sääoloissa ja sinulla on valmiudet vaihteleviin työaikoihin, voisit soveltua kiinteistönhoitoalalle. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle alan perusasioista ja keskitytään kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöihin sekä kiinteistönhoitokoneiden käyttöön. Tavoitteena on nopea työllistyminen.
Kiinteistönhoitajalla on usein monia työkohteita. Eri kohteiden välillä sujuvasti kulkemiseksi, tulee hakijalta löytyä vähintään B-ajokortti. Koska kiinteistönhoitoalan työtä tehdään asiakaskohteissa, hyvät vuorovaikutus- ja työelämätaidot katsotaan eduksesi. Huomioithan, että työ voi olla myös fyysisesti raskasta ja esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai hengitystiesairaudet voivat vaikeuttaa kiinteistönhoitajan tehtävissä toimimista.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Toteutus

Koulutukseen kuuluu kaksi kuukautta kestävä orientaatiojakso ja enintään kuusi kuukautta kestävä ammatillinen koulutusjakso.
Orientaatiojaksolla tutustut kiinteistönhoitoalan tehtäviin, osaamisesi kartoitetaan ja sinulla laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella. Orientaatiojaksolla suoritat ja päivität tarvittavat lupakorttikoulutukset.

Sisältö

1. Koneiden käsittely
- Käytetään kiinteistöpalvelualan ajettavia koneita ja niiden työlaitteita.
- Tehdään kiinteistöpalvelualalla käytettävien koneiden ajoon lähtötarkastuksia ja ajetaan koneita
     työtehtävän ja kohteiden edellyttämillä tavoilla.
- Liitetään ja irrotetaan koneisiin kytkettäviä työlaitteita
- Arvioidaan koneen toimintakuntoa ja opitaan tekemään tehdä koneen vaatimat päivittäiset huollot.
2. Ulkoalueiden puhtaanapito- ja hoitotyöt
- Osallistutaan ulkoalueiden hoitotöihin asiakaskohteessa.
- Tehdään nurmikon ja istutusten hoitotöitä, talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustöitä.
- Harjoitellaan ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavien pienkoneiden käyttöä ja huoltoa.
3. Asiakaspalvelu
- Käydään läpi ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa tulevia asioita aitojen esimerkkien pohjalta.
- Pohditaan yhdessä erilaisia ratkaisumalleja asiakaspalvelutilanteisiin.

Ajankohta

20.01.2020—25.09.2020

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista

Hakeutuminen
Hakuaika: 04.12.2019—15.12.2020

Lisätiedot hakeutumisesta ja sähköinen hakulomake löytyy koulutuksen tiedoista te-palveluiden sivuilta

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki
puh 044 7906 299
heikki.mahlamaki@takk.fi


Lisätietoa työvoimakoulutuksesta
TE-palveluiden koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15,
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.