Koulutus on suunnattu puhtauspalvelualasta kiinnostuneille sekä puhtauspalvelualan kokemusta- tai koulutusta omaaville hakijoille.
Mikäli opiskelijalle ei ole aiempaa ammattialan työkokemusta, voidaan jakson aikana arvioida myös ammattialalle soveltuvuutta.


Tavoite

Tämän koulutuksen aikana ei opiskella uutta, vaan luodaan polku työllistymismahdollisuuksien parantamiselle esimerkiksi kouluttautumisella ja työnhakutekniikan parantamisella.

Koulutus sisältää opiskeluvalmiuksien ja käytännön työn valmiuksien arvioimista.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joidenka työnhaku on voimassa TE-palveluissa.

Toteutus

Väylä puhtauspalvelualalle koulutuksen tavoitteena on selvittää hakijan nykyinen ammattitaito suhteessa koti- ja puhtauspalvelualan nykyvaatimuksiin. Päämääränä on saada realistinen kuva opiskelijan osaamisesta ja luoda konkreettinen suunnitelma ammattitaidon päivittämiseksi tai uuden ammattitaidon hankkimiseksi niin, että työllistymismahdollisuudet paranevat.

Koulutuskokonaisuus alkaa ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitusjaksolla. Kartoituksessa käydään läpi alan yleiset ammattitaitovaatimukset kuten asenne, motivaatio, terveys sekä alan ammatillinen osaaminen. Kartoitusjaksolla opiskelija osoittaa omaa osaamistaan käytännön työtä tehden, kouluttajan antamien ohjeiden mukaan.

Koulutuksen lukusuunnitelma sisältää
- alan yleiset ammattitaitovaatimukset
- lähtötason kartoituksen
- omien valmiuksien kartoittamisen
- ammattitaidon kartoittamisen koti- ja puhtauspalveluissa
- oma jatkosuunnitelman tulosten perusteella
- eri koulutusmahdollisuudet
- työnhakusuunnitelman

Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Paikka

Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.03.2022—31.12.2022

Koulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutusnumero 703408 hakemukselle pääset tästä

Koulutus on nonstop -koulutusta eli voit hakeutua koulutukseen jatkuvasti.

Haastattelut ja valinnat yksilöllisesti hakeutumisen jälkeen.  

 

Täytä hakemus 'Hae tähän koulutukseen' –painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen sekä alan työhön ja mahdollisesta aikaisemmasta kokemuksestasi alalta. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Seuraa hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi.
- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi.