Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteiden toiminnan ja rakenteen ja pystyy tekemään niiden tavallisimmat huoltotoimenpiteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa.

Opiskelun osana suoritetaan CE-luokan ajokortti. Tämä niin sanottu ”rekkakortti” oikeuttaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksen kohderyhmä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, opiskelijan on täytettävä seuraavat vaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • vähintään B-luokan ajokortti, (syventävä vaihe tai riskientunnistamiskoulutus suoritettu)
 • ajokorttiasetuksen mukainen terveys: CE-kortissa on vaatimuksia esimerkiksi näkö- ja kuuloaisteille

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopiskelun lisäksi opintoihin kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä), joista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä. Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä tutkinnon osia (35 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja), 40 osp
 • Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Elintarvikekuljetukset, 30 osp
 • Massatavarakuljetukset, 30 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (YTOt), 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Lisäksi YTO-opintoihin kuuluu 9 osp valinnaisia osaamistavoitteita, jotka sovitaan kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus/ Logistiikan perustutkinto Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
10.01.2022—09.09.2022

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täsmällisyys, luotettavuus, joustavuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Hän osaa toimia työtehtävissään huolellisesti, vastuullisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän hallitsee kuljettajalta vaadittavat asiakaspalvelua, markkinointia, kuormia ja kuormankäsittelylaitteita sekä ajoneuvon käyttöä, toimintaa, rakennetta, huoltoa ja korjausta koskevat tiedot ja taidot. Tavoitteena on suorittaa perustason ammattipätevyys tavaraliikenteen puolelle sekä logistiikan perustutkinnon / kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kokotutkinto tai tutkinnon osia.

Kohderyhmä

Vähintään 18 vuoden ikä, B- tai C-luokan ajo-oikeus (muu kuin lyhytaikainen), ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää: Sora-tiedote

Kesto

noin 8 kk

Ajankohta

B-luokan ajo-oikeuden omaavat aloitus 10.1.2022
C-luokan ajo-oikeuden omaavat  aloitus 24.1.2022

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.
Opiskelijalle tulee kustannuksia ajokortin ja muiden korttien liittyvistä maksuista (passikuvat, ajokorttihakemukset poliisille, lääkärintodistus, tutkintomaksut yms. viranomaismaksut).

Hakeutuminen

Hakuaika: 04.11.2021—12.12.2021

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella.

Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan päätyttyä.
Haastatteluun pääsevät valitaan hakemusten pohjalta.

Haastatteluun valituille tulee viikolla 50 sähköpostilla kutsulinkki haastatteluajan valintaan.
Haastattelupäivät ovat 16.12. ja 17.12.2021.

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Ajokoulutus tapahtuu sekä päivä- että ilta-aikaan. Työelämässä oppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Koulutus ei sisällä lomia.
Tähän koulutukseen sisältyy opiskelijalounas oppilaitoksen ravintolassa.

Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta.
Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. kelan opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella. Huomioi, että opiskelun tukemisesta on aina sovittava TE-toimistossa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Opintoetuuksista saat neuvoa TAKKin Opiskelijapalveluista: opintoneuvonta@takk.fi puh. 044 790 6400

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tero Suutarinen p. 044 7906249

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi