Autocom Trucks -testerikoulutus on tarkoitettu Autocom-testeriä käyttäville raskaan kaluston korjaamoille. Koulutuksessa käydään läpi Autocom-testeridiagnostiikkaan liittyvät perusteet ja väyläverkotettujen järjestelmien perusteita ja diagnosointia. Koulutuksessa kerrataan testerin perustoiminnot, kuten vikakoodien lukemiset ja poistamiset sekä data-arvojen käyttäminen vianetsinnässä, sekä käydään läpi erilaisten toimilaitteiden sopeutustoimintoja ja konfigurointeja. Autocom Trucks -testerikoulutuksesta saat hyvän katsauksen järjestelmätesterin hyödyntämismahdollisuuksista autojen vianhaussa ja korjauksessa.