Tiellä tehtävään työhön, työn suunniteluun ja valvontaan osallistuvalta henkilöltä vaaditaan turvallisuuspätevyyttä. Henkilö täyttää turvallisuuspätevyysvaatimuksen käytyään Tieturva-koulutuksen.

Edellytyksenä turvalliseen työympäristöön on työn vaarojen tunteminen ja niiltä suojautuminen. Tieturva-koulutuksella edistetään työnjohdon sekä työntekijöiden tietämystä liikenne- ja työturvallisuuteen liittyen sekä tutustutetaan työntekijät turvallisten työmenetelmien käyttöön. Koulutuksella pyritään myös yhdenmukaistamaan eri työmaiden työnohjauskäytäntöjä. Koulutus painottaa myös työntekijän oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn merkitystä työssä.

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Liikennevirasto ja ELY-keskukset takaavat tiellä työskentelevien perehdytyksen liikenteen aiheuttamiin riskitekijöihin työkohteessa. Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -pätevyyden jokaiselta yleisillä teillä työskentelevältä

Tieturva-koulutus on tarpeellinen kaikille, jotka

  • osallistuvat tienpitoon liittyvään työhön, joka tehdään tiellä
  • kuljettavat tie- ja päällystysmateriaaleja
  • kuljettavat työkonetta pääsääntöisesti
  • työskentelevät tiellä muussa työssä
  • haluavat suorittaa Tieturva 2 -koulutuksen.