Työturvallisuuskortti on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita. Esimerkiksi teollisuuteen ja palvelualoille sekä  logistiikkaan eli kuljetusalalle on omat koulutuksensa. 

Kaikista peruskursseista saa kuitenkin samat pätevyydet ja saman vihreän työturvakortin, joten voit osallistua mille kurssille vain huolimatta siitä, millä alalla työskentelet.

Työturvallisuuskorttikoulutuksella

 • annetaan ulkopuoliselle (toisen yrityksen tiloissa toimivalle) työntekijälle tietoa yhteisten työpaikkojen yleisistä pelisäännöistä ja menettelytavoista.
 • parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Yleinen työturvallisuuskoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle.

Kohderyhmä

Yhteisellä työpaikalla tilaajan (pääasiallista määräysvaltaa käyttävän) tiloissa työskentelevät alihankkijoiden ja sopimuskumppaneiden työntekijät.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuksen ja tentin hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat tarvittaessa väliaikaisen todistuksen. Todistus on voimassa, kunnes saat varsinaisen työturvallisuuskortin (4 viikon kuluessa). Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus ei ole lakisääteinen. Järjestelmän hallinnointi kuuluu tapaturmavakuutuslaitosten liitolle (TVL) ja kortin rekisteröinti sekä koulutusaineisto kuuluvat Työturvallisuuskeskus ry:lle (TTK).

Työturvallisuuskoulutuksen sisältö

 • Nolla tapaturmaa
  • Työtapaturmien välilliset ja välittömät kustannukset
 • Yhteinen työpaikka
  • Mitä yhteinen työpaikka tarkoittaa?
  • Työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet ja roolit
 • Perehdyttäminen
  • Työhön perehdyttäminen ja työturvallisuus
  • Perehdyttämisen haasteet
 • Riskienhallinta
  • Riskien arvioinnin suunnittelu
  • Vaarojen tunnistaminen, vaaratekijät ja -tilanteet sekä toimenpiteet
 • Kuormitustekijöiden tunnistaminen
  • Työkäyttäytyminen
  • Tiedonkulku
  • Vieras työympäristö ja vaihtuvat työryhmät
  • Väkivallan uhka
 • Vaaratekijöiden tunnistaminen
  • Liukastuminen ja kompastuminen
  • Putoaminen
  • Koneet ja laitteet
  • Nostot käsin ja koneella
  • Kemikaalivaarat
  • Käyttöturvallisuustiedote
 • Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset
 • Kohderiskiarviointi ja tarkistuslista.

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Työturvallisuuskorttikoulutus rakennusalalle Sisustaminen;Rakentaminen;Sisustaminen ja pintakäsittely Muu koulutus 07.04.2020

Ajankohta
07.04.2020 08:00 - 16:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta Osallistumismaksu: 124 €

Hintaan sisältyy alv 24 %. Koulutusmaksu sisältää materiaalin ja kortin kustannukset sekä aamukahvin (+ sämpylä) ja linjastolounaan ravintola Nastassa.
Laskutus koulutuspäivän jälkeen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi, laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) ja Y-tunnus. Nämä tiedot ilmoitetaan lähipäivänä tuloilmoituksessa, mikäli verkkolomakkeelta tiedot puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.01.2020—30.03.2020

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.
Kutsu koulutuspäivään lähetetään erikseen noin viikkoa ennen koulutuspäivää. Käytämme viestinnässä sähköpostia, joten tarkistathan, että se on kirjoitettu oikein.
HUOM! Paikkoja on rajoitetusti.


Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
kouluttaja Tuomo Roppola, puh 044 7906 338
Kouluttaja Jyrki Salakoski, puh. 044 7906 332
Kouluttaja Pirjo Sillman, puh. 044 7906 330
Hakeutuminen:
Sihteeri  Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
Tarjouspyynnöt ryhmälle:
Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Työturvallisuuskorttikoulutus rakennusalalle Sisustaminen;Rakentaminen;Sisustaminen ja pintakäsittely Muu koulutus 05.05.2020

Ajankohta
05.05.2020 08:00 - 16:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta Osallistumismaksu: 124 €

Hintaan sisältyy alv 24 %. Koulutusmaksu sisältää materiaalin ja kortin kustannukset sekä aamukahvin (+ sämpylä) ja linjastolounaan ravintola Nastassa.
Laskutus koulutuspäivän jälkeen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi, laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) ja Y-tunnus. Nämä tiedot ilmoitetaan lähipäivänä tuloilmoituksessa, mikäli verkkolomakkeelta tiedot puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.01.2020—27.04.2020

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.
Kutsu koulutuspäivään lähetetään erikseen noin viikkoa ennen koulutuspäivää. Käytämme viestinnässä sähköpostia, joten tarkistathan, että se on kirjoitettu oikein.
HUOM! Paikkoja on rajoitetusti.


Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
kouluttaja Tuomo Roppola, puh 044 7906 338
Kouluttaja Jyrki Salakoski, puh. 044 7906 332
Kouluttaja Pirjo Sillman, puh. 044 7906 330
Hakeutuminen:
Sihteeri  Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
Tarjouspyynnöt ryhmälle:
Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.