Opiskelu TAKKissa

Opetuksessa painopiste on entistä enemmän oppimisen ohjaamisessa. Tietoa ei anneta sinulle valmiina, vaan opetusmenetelmät ovat sellaisia, että oppijana itse pohdit, tutkit, kyselet ja olet kriittinen. Huomiota ei kiinnitetä niinkään mieleen painamiseen ja muistamiseen vaan tiedon käyttämiseen ja kehittelyyn. Vuorovaikutuksella, kuten ryhmätyöskentelyllä, keskusteluilla ja kokemuksista oppimisella on keskeinen rooli opiskelussa

Oppijat osallistuvat itse myös oppimisensa arviointiin. Arvostelusta on siirrytty jatkuvaan, kehittävään, oppimista tukevaan ja kannustavaan arviointiin. 

Oppimisympäristöt

Opiskelu tapahtuu entistä enemmän työelämässä, erilaisissa projekteissa ja myös verkossa tietotekniikkaa hyödyntäen. Opiskelu TAKKissa on yhdistelmä lähi-, etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua.

Lähes jokaisessa työssä tarvitaan nykyisin tietokoneen käytön osaamista. Opettele alusta lähtien tekemään tehtäväsi tietokoneella. Tukea ja ohjausta tietokoneen käytössä saat kouluttajilta. Lue lisää verkko-opiskelusta.

Käytännön oppimisympäristöjä kehitämme tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Näin varmistamme, että opiskelijat saavat ajantasaiset tiedot ja osaamisen. Tutustu TAKKin sähkökenttään ja hydrauliikkalaboratorioon.