Opiskelu ulkomailla

Työssäoppimisjaksot Euroopassa 

TAKKin opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yksi tutkintoonsa sisältyvistä työssäoppimisjaksoista Euroopassa. Työssäoppimisjakso edistää opintojen etenemistä, kun sillä voi korvata yhden työssäoppimisjakson. Ulkomaanjaksoja on tarjolla omaehtoisille ja oppisopimusopiskelijoille.

Kansainvälistä osaamista arvostetaan työelämässä, ja kansainvälinen kokemus ja kielitaito voivat olla ratkaisevia tekijöitä esimerkisi työnhakutilanteessa. 

Jakson kesto vaihtelee alasta ja kohdemaasta riippuen kahdesta viiteen viikkoon. Työssäoppimispaikan etsimiseen saa tukea TAKKin eurooppalaisilta yhteistyökumppaneilta, ja he auttavat myös jaksoon liittyvissä käytännön järjestelyissä, kuten asumisjärjestelyissä. Opiskelija saa jaksolle Erasmus+ -apurahan, joka kattaa matkat ja majoituksen.

TAKKissa opiskelijan tukena ulkomaanjakson suunnittelussa ja valmistelussa ovat vastuukouluttaja ja opinto-ohjaaja Anni Niva. Työssäoppimisen tavoitteista ja korvaavuuksista sovitaan etukäteen oman vastuukouluttajan kanssa. Jakson tavoitteista, arvioinnista ja dokumentoinnista laaditaan kirjallinen sopimus. Ohjausta ja tukea on tarjolla mm. jaksolle lähtemiseen liittyvien dokumenttien laatimiseen (esim. CV + hakukirje) sekä kielitaidon vahvistamisessa.

Jos ulkomaan työssäoppimisjakso kiinnostaa, niin ota yhteyttä vastuukouluttajaasi ja keskustele mahdollisuuksistasi lähteä jaksolle! Liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin, sillä valmisteluihin kuluu aikaa 2 - 3 kuukautta. 

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Anni Niva, puh. 044 7906 458
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi