TAKKin opiskelijoiden eurooppalaiset työssoppimisjaksot


Kansainvälistä osaamista arvostetaan työelämässä, ja kansainvälinen kokemus ja kielitaito voivat olla ratkaisevia tekijöitä esimerkisi työnhakutilanteessa. 

TAKKin opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yksi tutkintoonsa sisältyvistä työssäoppimisjaksoista ulkomailla. Työssäoppimisjakso edistää opintojen etenemistä, kun se korvaa yhden työssäoppimisjakson. Ulkomaanjaksoja on tarjolla omaehtoisille ja oppisopimusopiskelijoille.

Jakson kesto vaihtelee alasta ja kohdemaasta riippuen kahdesta viiteen viikkoon. Työssäoppimispaikan etsimiseen saa tukea TAKKin eurooppalaisilta yhteistyökumppaneilta ja TAKKissa opiskelijan tukena ulkomaanjakson suunnittelussa ja valmistelussa ovat vastuukouluttaja ja opinto-ohjaaja Anni Niva. Jaksolle lähtevä saa Erasmus+ -apurahan, joka kattaa matkat ja majoituksen.

Lisätietoja löytyy OmaTAKKista ja Moodlesta

Lisätiedot
Opinto-ohjaaja Anni Niva, puh. 044 7906 458
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi