Oppisopimuskoulutus opiskelijalle

Opitko parhaiten tekemällä? Haluatko yhdistää työn ja opiskelun?

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla työssä oppien. Oppimista työpaikalla täydentää TAKKissa toteutettava koulutus.

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun

 • haluat oppia työssä, käytännön työtehtävissä
 • haluat opiskella ensimmäisen ammatin
 • haluat vaihtaa alaa
 • haluat täydentää nykyistä osaamistasi
 • haluat saada palkkaa.

Oppisopimuksella voit suorittaa minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niiden osatutkintoja.

Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siihen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka on tukenasi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Oppisopimusopiskelijan täytyy olla yli 15-vuotias, yläikärajaa ei ole. TAKKissa opiskelevat ovat aikuisia, yli 18-vuotiaita, jotka eivät ole oppivelvollisia. Työajan täytyy olla keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa työtehtävissä.

Opintososiaaliset etuudet oppisopimuksessa

Työpäiviltä työnantajasi maksaa sinulle palkkaa. Jos työnantajasi ei maksa palkkaa koulupäiviltä TAKKissa, toimeentulosi turvataan opintososiaalisilla etuuksilla. Etuuksia haetaan jälkikäteen StudentaPluS-järjestelmän opiskelijaliittymän kautta. Etuudet ovat verotonta tuloa. 

Opintososiaalisina etuuksina voidaan maksaa

 • päivärahaa 15 euroa/päivä.
 • perheavustusta 17 euroa/päivä, jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia.
 • majoituskorvausta 8 euroa/päivä, jos opiskelu TAKKissa järjestetään koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella ja edellyttää yöpymistä.
 • matkakorvausta, jos opiskelu TAKKissa järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta.

Lisätiedot etuuksista TAKKin oppisopimuspalveluista.

Muutokset oppisopimuksen aikana

Muutoksista sovitaan aina TAKKin, työnantajan ja opiskelijan kesken. Muutoksista ilmoitetaan TAKKiin oppisopimuksen muutoslomakkeella, jonka täyttävät ja allekirjoittavat työnantaja ja opiskelija. Oppisopimusta voidaan lyhentää tai jatkaa perustellusta syystä, mm. jos opinnot etenevät suunniteltua nopeammin tai hitaammin. Oppisopimus voidaan myös keskeyttää väliaikaisesti esim. perhevapaan tai asevelvollisuuden vuoksi. 

Muutoksia voivat olla myös

 • oppisopimuksen purkaminen
 • tutkinnon osan tai osien vaihtuminen
 • työpaikkaohjaajan vaihtuminen
 • muutokset opintososiaalisiin etuuksiin vaikuttavissa asioissa.

Itseään koskevista muutoksista opiskelija voi ilmoittaa StudentaPluS-järjestelmässä, mm. nimen, osoitteen tai puhelinnumeron vaihtuminen.

Lisätietoa oppisopimuksesta Oppisopimusoppaasta

Oppisopimusopiskeluun liittyvät lomakkeet löytyvät OmaTAKKista

Lisätiedot TAKKin oppisopimuspalveluista

Huhdanpää Harri
oppisopimuspäällikkö
Puh. +358447906473
TAKK oppisopimuspalvelut
Lähetä viesti
Nieminen Jani
kouluttaja/koulutustarkastaja
Puh. +358447906412
TAKK oppisopimuspalvelut
Lähetä viesti
Aro Maiju
kouluttaja/koulutustarkastaja
Puh. +358447906411
TAKK oppisopimuspalvelut
Lähetä viesti
Pyylampi Jenna
sihteeri
Puh. +358447906425
TAKK sihteerit
Lähetä viesti