6Aika Osaamo

14.4.2020 - 30.4.2022

Rahoittajat

ESR, Hämeen ELY-keskus

Toteuttajat

Oulun kaupunki (koordinaattori), Vantaan ja Turun kaupungit, Tampereen kaupunki Työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, TAMK, Laurea AMK ja TAKK.

Hankkeen kuvaus

6Aika Osaamo -hankkeen päätavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen työllisyyden edistämisen palvelukokonaisuus, joka sujuvoittaa ja monipuolistaa palveluita ja ratkaisuja työllisyysasteen nostamiseen tehostaen työllistymiseen ja koulutukseen ohjautumista sekä parantaen osaavan työvoiman saatavuutta.

Hankkeessa

  • kehitetään matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja verkostomaisesti yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa.
  • löydetään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja osaamisen kehittämisen haasteisiin, kohtaanto-ongelmiin​ ja sirpaleiseen palvelutarjontaan huomioiden työnhakijoiden, työnantajien sekä muiden sidosryhmien palvelutarpeet. 

Hankkeessa luodaan toimintamalli uudenlaisesta aikuisten ohjaamosta. Mallissa huomioidaan aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymisen, jatkuvan oppimisen, työllistymistä edistäviin palveluihin ohjautumisen ja yrittäjyyden tukemisessa. Kehittämisessä huomioidaan myös työnantajien tarpeet osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen.

TAKKissa kehitetään kaksi uudenlaista palvelumallia, jotka pilotoidaan työttömiä rekrytoivissa yrityksissä:

  • Työpaikka-OPO
    • jalkautuu yrityksiin ja tarjoaa yritysten tiloissa opinto-ohjausta
    • tuo yhteen oppilaitoksessa opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, joilla ei vielä ole tiedossa työpaikkaa sekä yrityksiä, joissa on rekrytointitarve.
  • HR-ohjauspalvelut
    • tarjoaa yrityksille kouluttautumisen neuvontaa, ohjausta ja suunnittelua yrityksen oman HR-toiminnan tueksi.

Yhteyshenkilö

Soininen Virve
kouluttaja
Puh. +358447906383
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
Lähetä viesti