Haasteet haltuun

1.8.2020 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Toteuttaja

TAKK

Haasteet haltuun -hankekuvaus

Hankkeessa erityisopettaja ja maahanmuuttajakouluttaja (S2) jalkautuvat ammattialoille. Tavoitteena on kehittää ammatillisten kouluttajien osaamista erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeessa hyödynnetään soveltuvin osin Parasta Osaamista -hankkeessa kehitettyä Luotsiope-mallia, jossa luotsiope ohjaa, auttaa ja kannustaa kollegoitaan.

Hankkeessa edistetään opetushenkilöstön kielitietoisuuden kehittymistä ja tuetaan ammatillisia kouluttajia tunnistamaan oman roolinsa merkitys opiskelijan ammatillisen kielen kehittymisessä. Kouluttajia autetaan kielitietoisuuden ja selkokielisyyden huomioimisessa opetuksessa, ohjauksessa sekä opiskelumateriaaleissa. Lisäksi parannetaan opetushenkilöstön tietoisuutta: miten erottaa puutteellinen kielitaito ja opiskeluvaikeudet toisistaan.

Tavoitteena on, että hankkeen edetessä erityisopettajan ja suomen kielen opettajan käyttötarve ammattialoilla vähenee ja uudet tukitoimet jäävät käytäntöön.

Yhteyshenkilö

Erkinheimo Anu
erityisopettaja
Puh. +358447906126
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti