HOKSOTIN

kevät 2019 - 31.12.2020

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

HOKSOTIN-hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella, joka on  myönnetty ydinprosesseihin liittyvän osaamisen vahvistamiseen. Tämä kehittämiskokonaisuus on saanut nimekseen HOKSOTIN. Hanke on käynnissä 2019 - 2020, ja siihen osallistuu koko TAKKin henkilöstö.

Strategiahankkeen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle entistä yksilöllisemmät oppimispolut eri oppimisympäristöissä. Hankkeessa syvennetään myös koulutus- ja oppisopimukseen liittyvää osaamista sekä kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja.

Syksyllä 2019 toteutetaan koko henkilöstön kattava alkukysely, jonka tulosten perusteella osaamista syvennetään erilaisten webinaarien, infotilaisuuksien ja työpajojen avulla. Koulutustarjottimen tilaisuudet ajoittuvat pääosin vuodelle 2020.

Yhteyshenkilö