Laatuvertaiset 2

1.1.2020 - 28.2.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammattiopisto (koordinaattori), TAKK, TTS Työtehoseura, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Hankkeen tavoitteet TAKKissa

Laadunhallintajärjestelmän ja laadunhallintaosaamisen kehittäminen hankkeen toimenpiteillä:

  1. Oppilaitosten väliset vertaisarvioinnit ja kehittämistoimenpiteet vertaisarviointien palautteiden perusteella
  2. Prosessien päivitys ja kehittäminen
  3. Palautteen käsittelyn ja hyödyntämisen käytäntöjen kehittäminen.
  4. Henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän/sidosryhmien osallistaminen laadunhallintatyöhön ja heidän laadunhallintaosaamisensa kehittäminen
  5. Hyvien käytäntöjen jakaminen hankeverkostossa ja muilta oppiminen.

Yhteyshenkilö

Mattila Merja
laatuasiantuntija
Puh. +358447906103
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti