OPPIJA ikä kaikki

1.5.2019 - 31.12.2021

Rahoittajat

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat

TAMK (koordinaattori), Kiipula, Työtehoseura, VAAO, Valo-Valmennusyhdistys ry ja TAKK

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot omaavien opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen työelämävaatimusten mukaisiksi. Samalla tuetaan aikuisia opinnoissaan ja kehitetään jatko-opintovalmiuksia. Tavoitteena on kehittää käytänteitä, joilla heikot perustaidot omaavien opiskelijoiden opintojen keskeytymisiä saadaan vähennettyä.

Hankkeessa tuetaan perustaitojen kehittämistä, joka vahvistaa edellytyksiä hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja  selviytyä opinnoista. Samalla vahvistetaan jatko-opintoihin hakeutumista ja siirtymistä. Tavoitteena on, että taidot vastaavat työelämän tarpeita ja tukevat työllistymistä. Osaamismerkkejä (Open Badge) hyödynnetään osana perustaitojen oppimista ja osaamisen todentamista. Opetus- ja ohjaushenkilöstöä valmennetaan perustaitojen monipuoliseen tukemiseen.

TAKKin osaprojetissa perustaitojen ohjaamisessa testataan toiminnallisia menetelmiä, erityisesti pelillisyyttä sekä liikunnallisuutta. Tavoitteena on tuottaa malli, jolla Valo-Valmennuksesta siirrytään ammatillisiin opintoihin TAKKiin ja   TAKKista jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Kouluttajien ja työpaikkaohjaajien ohjausosaamista kehitetään perustaitojen tukemiseksi opintojen eri vaiheissa, erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään perustaitojen näkökulmasta. Tässä hyödynnetään osaamismerkkejä.

Yhteyshenkilö

Erkinheimo Anu
erityisopettaja
Puh. +358447906126
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti