Osaamista ja kestävää kasvua valutuoteteollisuudessa - OSKAVA

1.8.2020 – 31.12.2022

Rahoittajat

ESR, Keski-Suomen ELY-keskus

Toteuttajat

TAKK

OSKAVA-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä suomalaisten valimoiden ja valunkäyttäjien osaamista ja pyrkiä lisäämään valujen käyttöä koneenrakennuksessa.

Hankkeen avulla lisätään kestävän kehityksen tietoutta ja parannetaan monipuolisen ja kattavan valimotietouden saatavuutta. Lisäksi kehitetään em. kohderyhmille osaamisen lisäämiseen tähtääviä koulutuskokonaisuuksia, ylläpidetään, kehitetään ja päivitetään valuatlas.fi-sivustoa, rakennetaan verkko-oppimisen kokonaisuus saatavuuden varmistamiseksi sekä varmistetaan riittävä kouluttajaverkosto.

Hankkeessa kehitetään valimoiden käyttöön hiilijalanjäljen määrittelyyn tarkoitettu laskuri ja mittaristo sekä selvitetään Suomen huoltovarmuuden kannalta osaamisen säilyminen ja kehittäminen valimotoimialalla.

Hankkeen tuloksia ovat

  • kurssitarjonta valimoille, valua käyttävälle teollisuudelle ja eri tasojen oppilaitoksille
  • ajantasainen valutuotealan kouluttajarekisteri
  • valuatlas.fi-sivuston käytettävyyden parantuminen ja sisällön monipuolistaminen
  • selvitys valuosaamisen säilymisestä huoltovarmuuden kannalta
  • hiilijalanjälkilaskurin saaminen valimoiden käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Juhani Orkas, puh. 050 5562 288

Projektityöntekijä:

Lehto Jouni
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358500625792
Valimo
Lähetä viesti