Amis osaa

13.12.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: OSAO (koordinaattori), Redu, Tavastia, MIF, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, Esedu, Edupoli, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. ja TAKK.

Amis osaa -hankkeessa kehittämistyö kohdistuu pääprosessin eli koulutustoiminnan tehostamiseen ja sujuvoittamiseen. Tavoitteena on saavuttaa Lean-menetelmien avulla tasalaatuinen ja laadukas koulutustoiminta- ja HOKS-prosessi, jossa on asiakaslähtöinen ja yksilölliset opintopolut sujuvasti mahdollistava lähestymistapa. Kehittämistyössä hyödynnetään vertaisoppimisen ja -kehittämisen malleja ja menetelmiä. Lean-kokemuksia jaetaan myös verkostoissa.

Prosessien kehittäminen nivoutuu strategisen suunnittelun ja johtamisen kehittämiseen. Tavoitteena on luoda yhteisiä näkemyksiä ja toimintatapoja amisreformin edellyttämällä tavalla. Kehittämistä toteutetaan palvelumuotoiluprosessin avulla. AmisOsaa-valmennuksen avulla jalkautetaan uudistettuja koulutustoiminta- ja HOKS-prosesseja koko organisaatioon. Tärkeänä kohderyhmänä kehittämistyössä on myös työelämä, ja palvelumuotoiluprosessi mahdollistaa keskeisten sidosryhmien osallistamisen kehittämiseen.

Yhteyshenkilö