Ammatillinen tutkinto urheilijalle

30.9.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), Varalan urheiluopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen Urheiluakatemia.

Hankkeessa rakennetaan joustava koulutusmalli urheilijoille, jotka haluavat suorittaa ammatillisen tutkinnon. Tavoitteena on luoda malli, jolla tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työssäoppiminen ja lähiopetus yhdistyvät joustavasti harjoitus- ja kilpailu-/otteluaikatauluihin ja siirtymät koulutusmuodosta toiseen (omaehtoinen, oppisopimus) rakennetaan sujuviksi.

Hankkeessa panostetaan hakeutumisvaiheen neuvontaan ja ohjaukseen niin, että vääriltä valinnoilta vältyttäisiin ja oma opiskeluala ja ammatti löytyisivät. Koulutus voi löytyä myös muualta kuin hankkeessa mukana olevista oppilaitoksista.

Tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamista, uraohjausta ja valmistavaa koulutusta sekä luoda joustavia työssäoppimismalleja hyödyntämällä urheiluseuroja, yhteistyöyrityksiä sekä lajiliittoja. Tavoitteena on luoda malli joustavampaan ja monimuotoisempaan työssäoppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen, jossa ammatillista osaamista voi hankkia useista eri työssäoppimispaikoista. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan urheilijoita urheilu-uran ohessa suorittamaan ammatillinen tutkinto.

Tavoitteena on rakentaa urheilijoille soveltuva koulutusmalli, jossa huomioidaan kohderyhmän erityistarpeet ja joka on monistettavissa valtakunnallisesti.

Yhteyshenkilö 
Tea Nikkilä, puh. 044 7906 429
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi