Digityökalut käyttöön

22.12.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), TTS Työtehoseura, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Valkeakosken ammattiopisto, Varalan Urheiluopisto.

Hankkeen tavoitteet

1. Kehitetään konkreettinen digityökalupakki (portaali), johon on koottu suosituksia ja ohjeita työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin soveltuvista digiratkaisuista ja -palveluista.

2. Kehitetään käytännönläheinen digimentorimalli (yhteistyö- ja vertaistukimalli), jonka avulla lisätään työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön digiosaamista. Hankkeen tavoitteena on, että opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat voivat ja osaavat käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia. Hankkeen kohderyhmää osallistetaan kehittämistyöhön eli kokeilujen avulla osallistujilla on mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita kehittämistyössä.

Hanke antaa konkreettisia työvälineitä digiosaamisen kehittämisen systematisointiin. Digimentorimallin tarkoitus on toimia viitekehyksenä ja kehitystoimintaa ohjaavana mallina, jonka pohjalta organisaatiot voivat toteuttaa omiin tarpeisiin soveltuvia mallinnuksia. Digityökalupakki tulee sisältämään esittelyjä ja kuvauksia kokeilluista palveluista ja sovelluksista, ja se tulee olemaan avoimesti verkossa saatavilla.

Yhteyshenkilö
Tuuli Oksanen tuuli.oksanen@takk.fi puh. 044 7906 373