Hukka pois

1.1.2017 - 31.12.2017

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), TTS Työtehoseura.

Lean-filosofia on ollut valmistavassa teollisuudessa johtamisen ja osallistamisen periaatteena jo kymmeniä vuosia. Tämän hankkeen tarkoituksena on Lean-filosofian jalkauttaminen oppilasprosessiin. Tarkoituksena on Lean-työkaluin pureutua opiskeluprosessissa mahdolliseen hukkaan ja tyhjäkäyntiin. Näin on tarkoitus purkaa opiskelijalle arvoa tuottamatonta toimintaa.

Isossa kuvassa on tarkoitus vastata koulutusreformin keskeiseen tavoitteeseen, eli saada opiskeluaikaa lyhennettyä ja tehostaa työllistymistä. Hankkeen välittömiin hyödynsaajiin kuuluvat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ja kumppanien henkilöstö, jotka saavat ideoita ja työkaluja kehittää työtään ja oppilaitostaan. Lopulliset hyödynsaajat ovat opiskelijat ja yrityselämä, jotka saavat lisäarvoa tuottavaa koulutuspalvelua ja opetusta.

Yhteyshenkilö:
Annika Jokivuori, puh. 044 7906 481
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi