Iällä ei ole väliä

1.11.2015 - 31.10.2018

Rahoittaja: ESR / Sosiaali- ja terveysministeriö

Toteuttajat: TAMK (koordinaattori), TAKK, Metropolia ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, UKK-instituutti ja Prizztech Oy

Iällä ei ole väliä on valtakunnallinen ESR –hanke. Hankkeen tavoitteena on pidentää työuria kaikissa ikäryhmissä, pienentää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrää sekä kehittää työhyvinvointia kunnissa ja pk-sektorin yrityksissä. Hankkeessa toteutetaan koulutus- ja valmennusohjelmia sekä tutkimusta, joissa keskitytään mm. oman työn, työnteon muotojen ja esimiestyön kehittämiseen, kokemus- ja vertaistuen mallien rakentamiseen sekä hyvään terveyskuntoon ja työntekijöiden paikallaanolon vähentämiseen.

TAKKin osiossa koulutetaan työelämässä toimivia kokemustoimijoita, joilla on omakohtaista kokemusta työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttavista sairauksista ja ongelmista (esim. masennus, työuupumus, päihdeongelmat tai muut pitkäaikaissairaudet) sekä niistä selviytymisestä. Koulutuksen avulla osallistujat saavat valmiuksia kohdata ja tukea työelämässä olevia, samankaltaisia ongelmia kohdanneita henkilöitä. Koulutuksia toteutetaan kolmella paikkakunnalla. Ensimmäinen koulutusryhmä on käynnistynyt Tampereella elokuussa 2016.  

Tutustu hankkeeseen ja koulutuksiin hankesivustolla

Yhteyshenkilö:
Leila Partanen-Salosto, puh. 044 7906 329