KOP tarjoili yrityksille kansainvälistymistä

TAKKin ja Tredean yhteisessä KOP-hankkeessa kehitetty suomen kielen e-työkirja Eki on paketoitu nyt myös puhelinsovelluksen muotoon. Sovellus on kokonaisuudessaan TAKKilaista käsialaa: teknisestä toteutuksesta on vastannut tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja Ari Lepola. Tällä hetkellä sovellus on saatavissa vain Windows-puhelimiin.

- Maksuttoman sovelluksen lataamalla saa projektin koulutustoiminnan olennaisen informaation, linkit ja oppaat kätevästi kännykkään, kertoo KOP:n projektikoordinaattori Kristina Kemi.  

Yritysten kansainvälistymisen tukena

Tredea Oy:n koordinoima, kolmivuotinen, työperustaisen maahanmuuton prosesseihin keskittynyt Kansainvälisen osaamisen palvelut (KOP) -projekti päättyi huhtikuussa 2015. ESR-rahoitteisen projektin puitteissa kehitettiin yrityksille kansainvälistymistä tukevia koulutuksia, edistettiin rekrytointiprosesseja ja testattiin kielikoulutukseen soveltuvaa uutta opetusteknologiaa. 

Työpaikoille, työpaikkaohjaajien ja työntekijöiden yhteiseen käyttöön, tarkoitettu e-työkirja Eki, virtuaalinen 3D-oppimisympäristö Realxtend ja mobiilioppimisen hyvät käytännöt S2-kontekstissa ovat olleet esillä niin ITK:ssa, Suomea kiertäneessä Winter Road Show’ssa kuin Tampereella järjestetyissä juurrutusfoorumeissakin, raflaavalta nimeltään Epäkonferenssit.

Innovointia ja verkostoja

Ramboll Management vastasi projektin kehittävästä arvioinnista. Sen mukaan projektin haasteena oli toimintaympäristön muutosten tuoma markkinatilanne, odotukset pysyvien viranomaistoimintojen, kuten yhteishankinnan ja oppisopimuksen, kehittämiseksi sekä projektin laaja-alaisuus.

- Nämä huomioiden voi olla iloinen onnistumisina mainittuihin verkosto-osaamiseen, yhteistyön synergiaetuihin ja ketterään projektitoimintaan, toteaa Kemi tyytyväisenä.

- Projekti onnistui arvioinnin mukaan kehittämään olemassa olevia palveluita ja verkostoja sekä olemaan aidosti kehittämishakuinen ja innovatiivinen.

Pirkanmaan työllisyyden ohessa maahanmuuton monimuotoisuus tulee Kemin mukaan kasvamaan. Viranomais-, korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä tiivistämällä koulutus voidaan ottaa kiinteäksi osaksi kansainvälistymisprosessia ja normaalia henkilöstöhallintoa.

- Palveluiden paketointi ja valtavirtaistaminen tulee tehdä elinkeinoelämää kuunnellen, ja siihen on KOP-projektissa hyvä alku.

 

Ota Eki käyttöön

Eki: http://e-tyokirja.tampere.fi/

Windows-sovellus: https://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/kop-hanke/9813b323-c51e-4d0e-a877-b07128ee1ff2

Lue lisää KOP-hankkeesta ja Ekistä

Eki tukee suomen oppimista Taatalassa

Kieliverkoston verkkolehti

Epäkonferenssit ja Winter Road Show

Projektin Blogi https://kansainvalisenosaamisenpalvelut.wordpress.com/

3D wikikirjassa Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen