Laatuvertaiset

1.1.2019 - 31.12.2019

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), TTS Työtehoseura, Turun Aikuiskoulutuskeskus, KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammattiopisto

Hankkeen tavoitteet

  1. Hankkeen aikana hankeverkostoon kuuluvat koulutuksen järjestäjät perehtyvät uudistettuun ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin kriteeristöön sekä toteuttavat hankkeen aikana hankeverkostoon kuuluvien koulutuksen järjestäjien kanssa vertaisarviointeja.
  2. Vertaisarviointien aikana jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan muilta hankkeessa mukana olevilta. Hanke kehittää koulutuksen järjestäjien laadunhallintatyötä ja lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Myös toimijoiden laatukulttuuri vahvistuu hankkeen aikaisen yhteistyön ja vertaisarviointien myötä.
  3. Hankkeessa kehitetään palautteen keräämisen ja hyödyntämisen menetelmiä. Myös opiskelijoiden osallistumista laadunhallintatyöhön parannetaan hankkeen aikana. 

Yhteyshenkilö

Mattila Merja
laatuasiantuntija
Puh. +358447906103
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti