Noheva

1.10.2016 - 31.12.2018

Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Kiipulasäätiö (koordinaattori), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO, Hyria koulutus Oy, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Noheva on ESR-hanke, jonka aikana kehitetään ohjaus- ja tukimateriaalia aikuisten luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalien avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville. Noheva-hanke on osa TAITO-ohjelmaa.

TAKKin osahankkeen tavoitteet ovat linjassa hankkeen kokonaistavoitteiden kanssa

  • Kehittää kohderyhmän luku- ja numerotaitoihin liittyvien ongelmien tunnistamiseen toimivia menetelmä
  • Yhteistyössä työelämän kanssa kehittää työelämälähtöisiä ohjausvälineitä ja materiaalia numero- ja lukutaidon oppimiseen
  • Digitaalisen oppimateriaalin luominen luku- ja numerotaidon oppimiseen
  • Tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ohjauksen ja opetuksen kehittäminen aikuiskoulutuksessa

Noheva-hankkeen

Yhteyshenkilö:
Tuuli Oksanen, puh. 044 790 6373
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi