Oma Ovi

1.1.2009 - 31.12.2011

Rahoittaja: ESR  

Toteuttajat: TAKK

Kuvaus: Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla työvoimapoliittisista koulutuksista hylkäyspäätöksen saaneiden työttömien työnhakijoiden ammatinvalinnallinen tilanne kartoitetaan realististen ja toteuttamiskelpoisen jatkosuunnitelman laatimiseksi. Tarkoituksena on ohjata hakijat hyvin työllistäville ja tällä hetkellä työvoimapulasta kärsiville kasvualoille. Toimintamallilla selvitetään myös työnhakijan mahdolliset työllistymisen esteet sekä motivaatio ja halukkuus kouluttautua joko omalle tai täysin uudelle ammattialalle.

Lisätietoa sivulta www.opinovi.fi

Nieminen Marjo