Opin Ovi Pirkanmaa

1.9.2008 - 30.6.2012

Rahoittaja: ESR  

Toteuttajat: TAKK, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Pirkanmaan Aikuisopisto,  Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Tampereen Ammattiopisto, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (1.1.-30.6.2012) ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry.

Hanke on laaja verkostoyhteistyöhanke. Yhteistyöverkostoon kuuluu 40 pirkanmaalaista organisaatiota ja yhteisöä, jotka edustavat aikuiskoulutusorganisaatioita, työ- ja elinkeinohallintoa, työelämää ja yritystoimintaa palvelevia järjestöjä, työmarkkinajärjestöjä, kolmatta sektoria ja yrityksiä. Hankkeen tuloksena Pirkanmaalle syntyy

  • Pirkanmaan aikuisohjausstrategia osaksi Pirkanmaan Aikuiskoulutusfoorumissa työstettyä Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaa
  • vakiintunut ohjauksen ammattilaisten verkosto, joka vastaa alueellisesti aikuisten ohjauksen kehittämisestä ja strategisista linjauksista
  • ohjauksen ja neuvonnan hyvät käytännöt, toimintatavat ja -mallit työvoimahallinnossa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla toimivien ohjauksen ammattilaisten käyttöön
  • vakiintunut Opin Ovi -auton toiminta vastaamaan koulutushakua suunnittelevien aikuisten ohjaustarpeisiin sekä yritysten osaamisen kehittämisen tueksi.

Lisätietoa sivulta www.opinovi.fi

Tutustu myös Opin Ovi Pirkanmaan uusimpiin materiaaleihin.

 

Neuvonen Satu
Kehitysjohtaja
Puh. +358447906331
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti