Osaamisella työhön

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien sujuva polku työelämään

30.9.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat: Ami-säätiö/Amiedu (koordinaattori), Oulun Aikuiskoulutuskeskus ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Hankkeen tavoitteena on saada turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien osaamispotentiaalin käyttöön. Tavoitteena on luoda malli, jossa yhdistyvät työelämän rekrytointitarpeet ja maahanmuuttajien osaamispotentiaali. Hanke kohdenetuu aloille, joilla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa ja joilla työvoimapulan odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa.

Hankkeessa luodaan maahanmuuttajalle sujuva polku oppisopimuskoulutukseen, ja sitä kautta työllistymiseen. Tavoite on, että opiskelija suorittaa osa- tai kokotutkinnon, joka edesauttaa työmarkkinoilla pärjäämistä. Polkun eri vaiheissa tunnistetaan opiskelua hankaloittava ja hidastava kitka, ja haetaan keinoja sen poistamiseen. Hankkeessa syntyy toimintamalli, joka edistää ja tehostaa turvapaikan saaneen maahanmuuttajan työpaikalla tapahtuvaa ammatillista- ja kielikoulutusta, työelämään integroitumista ja sitä kautta suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Hankkeen avulla saadaan työnantajan näkökulma mukaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin yrityskohtaiset osaamistarpeet tulee parhaiten huomioitua. Hankkeessa edistetään kaikkien mukna olevien tahojen yhteistoimintaa, ja sitä kautta luodaan tulevaisuuden työelämätarpeita paremmin vastaava malli.

TAKKin osuudessa:

  • mallinnetaan vaiheittaisen ammattiosaamisen kehittämistä ja sen dokumentointia.
  • luodaan malli ammattiosaamiseen integroidun kielitaidon kehittämiseen kuljetusalalla.
  • testataan mobiiliapplikaatiota, joka tukee opiskelijan työperustaista kotoutumista ja omatoimista opiskelua työn ohessa.

Lisätietoja

Jokivuori Annika
hanketoiminnan koordinaattori
Puh. +358447906481
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti