Ote työhön

1.10.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR 

Toteuttajat: Työväen Sivistysliitto (koordinaattori), TAKK, SILTA-Valmennus, Helsingin aikuisopisto sekä Tampereen yliopisto

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten, työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuudet parantuvat. Pitkän aikavälin tavoitteena on tukea maahanmuuttajien yhdenvertaista osallistumista työyhteisöissä ja vahvistaa ammattijärjestöjen aktiivista osallistumista maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen.

Hankkeessa luodaan joustava työhön ja koulutukseen ohjaamisen toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, erityisesti naisia, joilla on vähäinen tai ei lainkaan koulutuksellista taustaa. Hankkeen toimintoihin kuuluu mm. kohderyhmän työllistymistä tukevien työelämäohjaajien kouluttaminen.

Hankkeen ympärille on koottu kattava yhteistyöverkosto, jossa on mukana osatoteuttajina TAKK, SILTA-Valmennus, Helsingin aikuisopisto sekä Tampereen yliopisto. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä mm.  JHL:n eli Julkisten ja Hyvinvointialan ammattiliiton sekä Helsingissä Monika-Naisten ja Tampereella Naistarin kanssa, joilla on asiantuntemusta kohderyhmän parissa työskentelemisestä. Kehittämistyössä hyödynnetään Tampereen Yliopiston toteuttamaa seurantatutkimusta.

Ote työhön sosiaalisessa mediassa:
https://www.facebook.com/otetyohon/

Ote työhön -opiskelijan materiaali:
Ote työhön opiskelijanopas

Ote työhön esitteet:
https://issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus/docs/ote-tyohon-esite
https://issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus/docs/ohjaajakoulutus_tampere
https://issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus/docs/ohjaajakoulutuksen_sisallot

Blogissa: Miksi maahanmuttajanaisten työllisyysaste on kaikkein heikoin?


Tilaa opas työelämävalmiuksien parantamisen tueksi!

Tuella tavoitteista totta -opas ilmestyi 2019 tammikuussa. Opas on suunniteltu parantamaan pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien työelämävalmiuksia. Opas tukee Ote työhön -hankkeessa kehitetyn työelämäohjausmallin toteutusta. Mallia voi toteuttaa joko kokonaisuutena tai soveltuvin osin työpaikoilla, järjestöissä tai oppilaitoksissa.

Lataa opas täältä: https://www.otetyohon.fi/tuella-tavoitteista-totta-malli/ tai tilaa opasvihko osoitteesta otetyohon@tsl.fi ja poimi talteen parhaat vinkit ja ideat työelämäohjaajakoulutukseen, vertaisryhmätoimintaan ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen työyhteisössä.


 

Lisätietoja

Haikansalo Janne
toimialajohtaja
Puh. +358447906342
TAKK toimialajohtajat
Lähetä viesti
Liljeroos Tarja
kouluttaja
Puh. +358447906457
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti