Pätkät pitkiksi

18.5.2009 - 30.6.2013

Rahoittaja: ESR  

Toteuttajat: TAKK, Tampereen kaupunki

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuiskoulutuskeskusten ja ELY-keskusten käyttöön soveltuva moniammatillisesti tuettu työvalmentajamalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään arviointityökalu, jonka avulla ko. työvalmennuspalvelun laadullisia vaikutuksia sekä kohderyhmään että toimintaympäristöön voidaan mitata. Kohderyhmän suhteen hankkeella pyritään poistamaan työllistymisen esteitä ja pidentämään työuria vähentämällä pitkäaikaistyöttömyyttä ja muuttamalla pätkätyöt pitemmiksi.