Pikku hukka kakkonen

1.11.2017 - 31.12.2018

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), Varala ja TTS.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää koulutustoimintaprosessia Lean-menetelmien avulla. Reformin yhteiset toimintatavat ja -menetelmät sekä uudistukset jalkautetaan koulutusaloille, kuullen ja kehittäen toimintaa myös alojen erityistarpeiden näkökulmasta. Kehittämistyön lähtökohtana on Hukka pois -hanke, jonka toteuttama Lean-kehittämistyö jatkuu tässä hankkeessa.

Lean-näkökulmasta yhteisöllisyyden lisääminen on tärkeä voimavara, kun kehitetään organisaation toimintaa. Yhteisölliset työskentelytavat antavat osallistujille tehokkaampia työkaluja muuttuvaan työhön. Hankkeessa työstetään erityisesti seuraavia teemoja:

  1. Joustavat tutkinnon suorittamismahdollisuudet
  2. Yhteiset tutkinnon osat sujuvasti
  3. 5S
  4. Kustannustehokas reformi.

Lisätietoja

https://takkhankkeet.wordpress.com/category/hankkeet/pikku-hukka-kakkonen-oph/

Neuvonen Satu
Kehitysjohtaja
Puh. +358447906331
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti